TÜBİTAK BİLGEM 255 Personel Alacak
Ana Sayfa / Lisans Mezunu Personel Alımı / TÜBİTAK BİLGEM 255 Personel Alacak
TÜBİTAK BİLGEM 255 Personel Alacak
TÜBİTAK BİLGEM 255 Personel Alacak

TÜBİTAK BİLGEM 255 Personel Alacak

TÜBİTAK BİLGEM Personel Alımı İlanı

TÜBİTAK

BİLGEM

KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ

İlan No: TBTK.BİLGEM.KAMU-SM/2016-2

1- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.KAMU-SM-2016-2.1 AR-GE Personeli pozisyonu için;

İşin Tanımı ve Özellikleri

Kurum bilgi güvenliği faaliyetlerinde yer alacak, bilgi sistemleri denetimlerini gerçekleştirecek, log yönetimi, zaafiyet taraması ve güvenlik operasyonları süreçlerinde çalışacak Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 10 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

KPSS’siz memur olma şartları nelerdir, başvuru tarihi ne zaman ?  

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
 
b) Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih

sebebidir.

Yeterli düzeyde network ve sistem bilgisine sahip olmak,

Zafiyet taraması ve sızma testi yöntem ve araçları konusunda tecrübe veya bilgi sahibi olmak,

Bilgi Güvenliği teknik literatürü ve dünyadaki güncel siber güvenlik gündemini takip edebilmek,

C, C#, Java, Bash, Perl, PHP, Python gibi programlama dillerinden en az birine hakim olmak,

Güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak (Açık Anahtar Altyapısı, SIEM, DLP, Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri vb),

Açık kaynak güvenlik çözümleriyle çalışmış olmak,

Bilgi Güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak.

2-Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.KAMU-SM-2016-2.2 AR-GE Personeli pozisyonu için;

İşin Tanımı ve Özellikleri

E-İmza uygulamalarının uluslararası standartlara uygunluğunun denetlenmesi, e-imza teknolojileri ve açık anahtar altyapısı üzerine kurum içi ve kurum dışı eğitimlerin verilmesi, ihtiyaç duyulan araştırma faaliyetlerinin yapılması, elektronik imza yazılımları geliştirilmesi

ve birim faaliyetleri kapsamındaki uluslararası standartların takibi üzerine çalışacak Ar-Ge personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 5 Personelin Görev Yapacağı Şehir: ANKARA

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Matematik veya Matematik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b) Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Açık anahtar altyapısı, elektronik imza, kriptoloji konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ETSI / CWA / IETF / BTK standartları ve regülasyonları ile ilgilenmiş olmak,

Java / .NET yazılım dillerinden birinde tecrübe sahibi olmak,

3-Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.KAMU-SM-2016-2.3 AR-GE Personeli pozisyonu için;

İşin Tanımı ve Özellikleri

Kurumumuzun sunucu altyapı birleşenlerinin idamesinde ve geliştirilmesinde çalışacak Ar- Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 5 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği

bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b) Alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

c) Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Bilgi işlem merkezlerinde sistem yönetimi alanında tecrübe sahibi olmak,

Windows Server 2008- 2012 ve Linux sunucu ortamlarının kurulumu, optimizasyonu, yönetimi, bakımı, performans problemlerinin çözümü, log incelemesi vb. konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Temel seviyede ağ bilgisine sahip olmak,

Depolama ve yedekleme sistemlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Sistem izleme ve uyarı araçlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Sistem yönetimini kolaylaştırmak amacıyla script geliştirebilme tecrübesine sahip olmak,

Microsoft Exchange 2010-2013, Active Directory, DNS, DHCP, File Server, WSUS, Windows 7/8/10 işletim sistemleri konularında kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

Ağ ve sistem güvenliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Sunucu sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ITIL ve ISO 27001 gibi BT süreç standartları konusunda bilgi sahibi olmak,

4-Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.KAMU-SM-2016-2.4 AR-GE Personeli pozisyonu için;

İşin Tanımı ve Özellikleri

Kurumumuzun ağ altyapı birleşenlerinin idamesinde ve geliştirilmesinde çalışacak Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 5 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği

bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b) Alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

c) Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

TCP/IP, Routing, LAN Switching, Firewall, WAN ve VPN konularında deneyim sahibi olmak,

Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Router, Firewall, Load Balancer, IPS, IDS, URL Filtreleme, Log yönetimi ve konfigurasyonu konusunda bilgi sahibi olmak,

Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Open Source güvenlik ürünleri konusunda bilgi sahibi olmak,

Network cihazlarının yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

VOIP konusunda bilgi sahibi olmak,

Güvenlik politikaları ve prosedürleri oluşturulması konusunda tecrübe sahibi olmak,

Troubleshooting konusunda deneyim sahibi olmak,

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

b) Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerliği tecilli olmak,

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak,

e) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak,

10.000

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + -> 3,20

Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır (100 lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

f) Ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,50 olmak (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

g) Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla 1 (bir) eğitim – öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak. (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır.)

h) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak, (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz) Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

Sınav Türü KPDSUDS

YDS

TOEFLIET TOEFLCET TOEFLPBT FCE CAE CPE
Sınav Puanı 1″ 65 61 173 500 B C C
Sınav Puanı 2** 70 63 190 520 B C C

* Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 1” koşulu geçerlidir. ** Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunları için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.

KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test First Certificate in English Certificate in Advanced English Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

BAŞVURU SÜRECİ

a) Adaylar www.bilgem.tubitak.gov.tr adresinden Kariyer Başlığı altında bulunan İş Olanakları bölümünden İş Başvuru Formunu doldurmak suretiyle başvuru yapacaklardır. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.

b) Başvuruların en geç 01/09/2016 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.

c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 2 (iki) pozisyona başvuru yapabilecektir. 2 (iki) ‘den fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) Her bir Ar-Ge Personeli referans kodlu pozisyon için; “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

e) Lisans eğitimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

f) Başvuru yapan adaylardan alanında doktora mezunu olanlar, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e), (f) ve (g) maddelerinden muaf tutulacak ve sıralamaya dahil olmadan ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır. Bu durumdaki adayların iş başvuru sistemine; üniversiteye giriş sınavı yerleştirme ve üniversiteye giriş sınavı sonuç belgelerini yüklemelerine gerek yoktur.

g) Adaylar başvuruları esnasında İş Başvuru Sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2. Mezun adaylar için diploma veya çıkış belgesi fotokopisi (Lisans ve varsa üstü) veya (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için YÖK denklik belgesi),

3. Lisans transkript belgesi ve varsa üstü,

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi (veya eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge),

5. Üniversiteye giriş sınavı sonuç belgesi ve üniversiteye giriş sınavı yerleştirme belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),

6. Çalışma belgesi ve sigortalı hizmet dökümü,

7. Askerlik durumunu gösterir belge.

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Kurumumuz web sayfasında

(www.bilgem.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.

Mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, “Başvuru Süreçleri Sorgulama” ekranından kimlik bilgilerini girmek suretiyle başvuru neticeleri ile mülakat tarihini ve yerini görüntüleyebileceklerdir.

Ayrıca mülakata katılmaya hak kazanan adaylara, Başvuru Formunda bildirdikleri elektronik posta adresleri üzerinden de bilgilendirme yapılacaktır.

İletişim Bilgileri:

Adres: Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli E-Posta: bilgem.ik@tubitak.gov.tr Telefon: 0 262 675 35 29 / 12 / 20

TÜBİTAK.

BİLGEM

SİBER GÜVENLİK ENSTİTÜSÜ İlan No: TBTK.BİLGEM.SGE/2016-1

1) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.SGE-2016-1.1 AR-GE Personeli pozisyonu için;

İşin Tanımı ve Özellikleri

Siber uzaydaki siber tehditlere karşı proaktif ve yenilikçi önlemler ile siber güvenliği

sağlamak amacıyla;

– Kurum bünyesinde gerçekleştirilen siber güvenlik teknolojileri geliştirme projelerinde; ister analizi, tasarım, kodlama, birim ve entegrasyon faaliyetleriyle ilgili olarak kendine verilen görevleri yerine getirecek, yazılım birimlerinin doğrulama (test, gözden geçirmeler, vb.) ve geçerleme faaliyetlerinde görev alacak;

– Siber güvenlik hizmetleri kapsamında sızma testleri, zararlı yazılım analizleri, güvenlik denetimleri, zafiyet analizleri, kaynak kod analizleri, risk analizleri, iş etki analizleri, SCADA/Endüstriyel Kontrol Sistemleri güvenlik analizleri, gerçekleştirecek veya ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulumuyla kritik altyapılar danışmanlığı ve siber güvenlik eğitimleri verebilecek Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 15 Personelin Görev Yapacağı Şehir: ANKARA

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik – Bilgisayar, Matematik Mühendisliği, Matematik, Fizik Mühendisliği, bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b) Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

C++, C#, JAVA, Phyton, Bash vb. gibi programlama veya betik dillerinden biri ile yazılım geliştirme deneyimine sahip olmak,

Nesne tabanlı analiz, tasarım ve programlama (OOA & OOD, OOP) konularına hakim olmak,

Yazılım geliştirme yaşam döngüsü konusunda bilgi sahibi olmak,

JScript, J2EE, NET,PHP, ASP vb. konusunda tecrübe sahibi olmak,

BPMN, UML, SYSML vb. modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak,

JBPM, Bonita, Activity vb. BPM (Business Process Management) araçları konusunda tecrübe sahibi olmak,

Veri modeli oluşturma, veritabanı normalizasyonu, veri değişim formatları (XML, JSON vb.), T-SQL, PL/SQL, ANSI SQL konusunda bilgi sahibi olmak

Enterprise archictect, Visual Paradigm, ARIS, IBM Rational vb. araçlar hakkında bilgi sahibi olmak,

GIT, SVN, JIRA vb. konfigürasyon yönetim araçları hakkında bilgi sahibi olmak,

Fortify, Checkmarx, AppScan vb. kaynak kodu analiz yazılımları konusunda tecrübe sahibi olmak,

Sürekli entegrasyon konusunda MAVEN, Jenkins, Artifact Repository konusunda bilgi sahibi olmak

Bilişim hukuku, bilgi güvenliği yönetim sistemleri, bilgi güvenliği risk analizi ve yönetimi, COBIT ve ITIL konularında bilgi sahibi olmak,

Zararlı yazılım analizi konusunda tersine mühendislik, açık araştırması, statik ve dinamik analiz teknikleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

Sızma testi terminolojisi, sızma testi araçları hakkında tecrübe sahibi olmak,

Kullanıcı erişim ve yetkilendirmesi kapsamında dizin sistemi (Active Directory, LDAP) ve kimlik doğrulama (Forgerock, OpenID vb.) teknolojileri ilgili tecrübe sahibi olmak,

Openstack, OpenNebula, Heat, CoreOS vb. bulut platformları konusunda tecrübe sahibi olmak,

Puppet, vagrant, chef vb. konfigürasyon yönetimi araçları hakkında tecrübe sahibi olmak,

Teknik doküman yazımında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Müşteri isterlerinden sistem isterleri üretme ve teknoloji tasarımı yapma deneyimine sahip olmak,

c) Adayın aşağıda belirtilen siber güvenlik konularında yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Ağ güvenliği,

İşletim sistemleri güvenliği,

Veritabanı güvenliği,

Web ve mobil uygulamaları güvenliği,

Yazılım statik/dinamik kod analizi,

Zararlı yazılım analizi

Güvenli yazılım geliştirme süreçleri,

Risk analizi ve bilgi güvenliği yönetim sistemleri,

SCADA/Endüstriyel Kontrol Sistemleri güvenliği,

Kritik altyapıların güvenliği,

Sızma testleri, zafiyet analizleri ve değerlendirme,

Yazılım Tabanlı Ağ ile Ağ İşlevleri Sanallaştırma (SDN/NFV),

Tehdit toplama, analizi ve raporlama,

Merkezi güvenlik ve kayıt yönetimi sistemleri

2) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.SGE-2016-1.2 AR-GE Personeli pozisyonu için;

İşin Tanımı ve Özellikleri

Siber uzaydaki siber tehditlere karşı proaktif ve yenilikçi önlemler ile siber güvenliği

sağlamak amacıyla;

– Kurum bünyesinde gerçekleştirilen siber güvenlik teknolojileri geliştirme projelerinde; ister analizi, tasarım, kodlama, birim ve entegrasyon faaliyetleriyle ilgili olarak kendine verilen görevleri yerine getirecek, yazılım birimlerinin doğrulama (test, gözden geçirmeler, vb.) ve geçerleme faaliyetlerinde görev alacak;

– Siber güvenlik hizmetleri kapsamında sızma testleri, zararlı yazılım analizleri, güvenlik denetimleri, zafiyet analizleri, kaynak kod analizleri, risk analizleri, iş etki analizleri, SCADA/Endüstriyel Kontrol Sistemleri güvenlik analizleri, gerçekleştirecek veya ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulumuyla kritik altyapılar danışmanlığı ve siber güvenlik eğitimleri verebilecek Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 15

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze / KOCAELİ

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik – Bilgisayar, Matematik Mühendisliği, Matematik, Fizik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b) Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

C++, C#, JAVA, Phyton, Bash vb. gibi programlama veya betik dillerinden biri ile yazılım geliştirme deneyimine sahip olmak,

Nesne tabanlı analiz, tasarım ve programlama (OOA & OOD, OOP) konularına hakim olmak,

Yazılım geliştirme yaşam döngüsü konusunda bilgi sahibi olmak,

JScript, J2EE, NET,PHP, ASP vb. konusunda tecrübe sahibi olmak,

BPMN, UML, SYSML vb. modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak,

JBPM, Bonita, Activity vb. BPM (Business Process Management) araçları konusunda tecrübe sahibi olmak,

Veri modeli oluşturma, veritabanı normalizasyonu, veri değişim formatları (XML, JSON vb.), T-SQL, PL/SQL, ANSI SQL konusunda bilgi sahibi olmak

Enterprise archictect, Visual Paradigm, ARIS, IBM Rational vb. araçlar hakkında bilgi sahibi olmak,

GIT, SVN, JIRA vb. konfigürasyon yönetim araçları hakkında bilgi sahibi olmak,

Fortify, Checkmarx, AppScan vb. kaynak kodu analiz yazılımları konusunda tecrübe sahibi olmak,

Sürekli entegrasyon konusunda MAVEN, Jenkins, Artifact Repository konusunda bilgi sahibi olmak

Bilişim hukuku, bilgi güvenliği yönetim sistemleri, bilgi güvenliği risk analizi ve yönetimi, COBIT ve ITIL konularında bilgi sahibi olmak,

Zararlı yazılım analizi konusunda tersine mühendislik, açık araştırması, statik ve dinamik analiz teknikleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

Sızma testi terminolojisi, sızma testi araçları hakkında tecrübe sahibi olmak,

Kullanıcı erişim ve yetkilendirmesi kapsamında dizin sistemi (Active Directory, LDAP) ve kimlik doğrulama (Forgerock, OpenID vb.) teknolojileri ilgili tecrübe sahibi olmak,

Openstack, OpenNebula, Heat, CoreOS vb. bulut platformları konusunda tecrübe sahibi olmak,

Puppet, vagrant, chef vb. konfigürasyon yönetimi araçları hakkında tecrübe sahibi olmak,

Teknik doküman yazımında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Müşteri isterlerinden sistem isterleri üretme ve teknoloji tasarımı yapma deneyimine sahip olmak,

c) Adayın aşağıda belirtilen siber güvenlik konularında yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Ağ güvenliği,

İşletim sistemleri güvenliği,

Veritabanı güvenliği,

Web ve mobil uygulamaları güvenliği,

Yazılım statik/dinamik kod analizi,

Zararlı yazılım analizi

Güvenli yazılım geliştirme süreçleri,

Risk analizi ve bilgi güvenliği yönetim sistemleri,

SCADA/Endüstriyel Kontrol Sistemleri güvenliği,

Kritik altyapıların güvenliği,

Sızma testleri, zafiyet analizleri ve değerlendirme,

Yazılım Tabanlı Ağ ile Ağ İşlevleri Sanallaştırma (SDN/NFV),

Tehdit toplama, analizi ve raporlama,

Merkezi güvenlik ve kayıt yönetimi sistemleri

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

b) Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerliği tecilli olmak,

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak,

e) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak,

10.000

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + -> 3,20

Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır (100’lük sistemdeki notlar, Yüksek Öğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

f) Ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,50 olmak (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir)

g) Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla 1 (bir) eğitim – öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak. (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır.)

h) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak, (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz) Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

Sınav Türü KPDSUDS

YDS

TOEFLIBT TOEFLCBT TOEFLPBT FCE CAE CPE
Sınav Puanı 1* 65 61 173 500 B C C
Sınav Puanı 2** 70 70 190 520 B C C

* Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 1” koşulu geçerlidir.

** Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunları için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.

Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test

Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test

Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test

First Certificate in English

Certificate in Advanced English

Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

BAŞVURU SÜRECİ

a) Adaylar www.bilgem.tubitak.gov.tr adresinden Kariyer Başlığı altında bulunan İş Olanakları bölümünden İş Başvuru Formunu doldurmak suretiyle başvuru yapacaklardır. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.

b) Başvuruların en geç 01/09/2016 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.

c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

d) Her bir Ar-Ge Personeli referans kodlu pozisyon için; “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

e) Lisans eğitimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

f) Başvuru yapan adaylardan alanında doktora mezunu olanlar, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e), (f) ve (g) maddelerinden muaf tutulacak ve sıralamaya dahil olmadan ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır. Bu durumdaki adayların iş başvuru sistemine; üniversiteye giriş sınavı yerleştirme ve üniversiteye giriş sınavı sonuç belgelerini yüklemelerine gerek yoktur.

g) Adaylar başvuruları esnasında İş Başvuru Sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2. Mezun adaylar için diploma veya çıkış belgesi fotokopisi (Lisans ve varsa üstü) veya (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için YÖK denklik belgesi);

3. Lisans transkript belgesi ve varsa üstü,

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi (veya eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge),

5. Üniversiteye giriş sınavı sonuç belgesi ve üniversiteye giriş sınavı yerleştirme belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),

6. Çalışma belgesi ve sigortalı hizmet dökümü,

7. Askerlik durumunu gösterir belge.

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Kurumumuz web sayfasında (www.bilgem.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.

Mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, “Başvuru Süreçleri Sorgulama” ekranından kimlik bilgilerini girmek suretiyle başvuru neticeleri ile mülakat tarihini ve yerini görüntüleyebileceklerdir.

Ayrıca mülakata katılmaya hak kazanan adaylara, Başvuru Formunda bildirdikleri elektronik posta adresleri üzerinden de bilgilendirme yapılacaktır.

İletişim Bilgileri:

Adres: Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli E-Posta: bilgem.ik@tubitak.gov.tr Telefon: 0 262 675 35 29 / 12 / 20

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ

İlan No: TBTK.BİLGEM.BTE.2016-1

1) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2016-1.1 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

İşin Tanımı ve Özellikleri

Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde yürütülen projelerde Bilişim/Konfigürasyon Uzmanı olarak görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 13

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Matematik Mühendisliği, İstatistik, Fizik, Fizik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b) Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir:

(Adaylar bilgi birikimi ve yetkinliklerine göre farklı konularda/projelerde görevlendirilecektir. Adayların, İş Başvuru Formunun “Uzmanlık Bilgileri” sayfasındaki “Uzmanlık Alanı”na, aşağıda sıralanan bilgi birikimi ve yetkinliklerdenhangilerine sahip olduklarını/ilgi duyduklarını madde numarasıyla belirtmeleri gerekmektedir.)

1. b.1. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü içerisinde tasarım, geliştirme, test, konfigürasyon, sürekli entegrasyon, sürüm yönetimi ve dağıtımı “en iyi kullanım” pratiklerine sahip olmak,

1. b.2. Gözden geçirme (audit), uyumluluk (compliance) yönergeleri ile çalışma konusunda tecrübe sahibi olmak,

1. b.3. CMDB, Java, Ant, Maven ve bağlantılı teknolojilerde en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak,

1. b.4. RTC-Jazz, TFS, ClearCase, Jenkins, Git, BuildForge, DOORS, SVN, JIRA, SonarQube, Bitbucket araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak,

1. b.5. Süreç, politika(policy) tabanlı konfigürasyon yönetimi bilgi ve pratiklerine sahip, araçla veya kodla otomatikleştirme konularında tecrübe sahibi olmak,

1. b.6. ITIL, ITSM, Java, CompTIA Network+, CISSP vb sertifikalarına sahip olmak,

1. b.7. Savunma sektöründe kalite güvence mühendisi olarak tecrübe sahibi olmak,

1. b.8. Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli (CMMI), ISO 9001, ISO/IEC 12207, DO-178, DO-278 ve DO-330 standartlan konusunda tecrübe sahibi olmak,

1. b.9. Yazılım geliştirme sürecinde kullanılan araçların kurulumu konusunda tecrübe sahibi olmak,

1. b.10. RedHat Enterprise, Ubuntu Enterprise vb. işletim sistemleri yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

1. b.11. Windows tabanlı işletim sistemlerinde “admin” seviyesinde tecrübe sahibi olmak,

1. b.12. Hipervizor yönetimi ( KVM, XEN, ESX ) konusunda tecrübe sahibi olmak,

1.b.13. LDAP, IPA ( Identity, Policy and Audit ) dizayn ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

1.b.14. Microsoft ile ilgili MCSA, MCITP MSTS, MCITP sertifikalarına sahip olmak,

1.b.15. Sistem sıkılaştırma (Hardening) ve açıklık takibi konusunda tecrübe sahibi olmak,

1.b.16. Sanallaştırma kurgulanması, gerçekleştirimi ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak,

1.b.17. RedHat ile ilgili RHCSA & RHCE sertifikalarına sahip olmak,

1.b.18. Network donanım/yazılım bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

1.b.19. Network kurulumları yapma tecrübesine sahip olmak,

1.b.20. Network güvenlik ve politikalarının kurulması yönetilmesi konusunda tecrübe sahibi olmak,

1.b.21. Merkezi ağ sistemi kurulum ve yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

1.b.22. Server/PC/Network kurulum ve yönetimlerini yapma konusunda tecrübe sahibi olmak,

1.b.23. Layer 2 switch konfigürasyon ve yönetimi (VLAN, Port Security vb.), VSwitch teknolojilerinden biri üzerinde tecrübe sahibi olmak,

1.b.24. Router yönetimi (ATM, BGP gibi kavramlara hakim) konusunda tecrübe sahibi olmak,

1.b.25. Yazılımsal (IPTables, OpenBSD PF vb.) ve donanımsal ( Palo Alto, CheckPoint vb. ) FW yönetimi üzerinde tecrübe sahibi olmak,

1.b.26. En az iki yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

2) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2016-1.2

AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

İşin Tanımı ve Özellikleri

Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde yürütülen projelerde Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi

Y azılım Mühendisi olarak görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 46 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b) Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir:

(Adaylar bilgi birikimi ve yetkinliklerine göre farklı konularda/projelerde görevlendirilecektir. Adayların, İş Başvuru Formunun “Uzmanlık Bilgileri” sayfasındaki “Uzmanlık Alanı”na, aşağıda sıralanan bilgi birikimi ve yetkinliklerdenhangilerine sahip olduklarını/ilgi duyduklarını madde numarasıyla belirtmeleri gerekmektedir.)

2. b.l. Gerçek zamanlı işletim sistemi – RTOS tecrübesi olmak,

2. b.2. İşletim Sistemi Çekirdek Yazılımı Geliştirme için ARINC653 hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

2. b.3. Linux ya da gerçek zamanlı işletim sistemlerinde çekirdek modülü ya da uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,

2. b.4. Multi-process, multi-thread uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,

2. b.5. Dosya Sistemi Geliştirmek için;

2. b.5.1. Dosya Sistemlerinin yapısı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

2. b.5.2. EXT3, VFS, NFS dosya sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

2. b.6. Ağ Katmanı Geliştirmek için;

2. b.6.1. Ağ katmanları, kütüphaneleri ve protokolleri hakkında bilgi tecrübe sahibi olmak,

2. b.6.2. Soket programlama konusunda tecrübe sahibi olmak,

2. b.6.3. ARIN664 veye TTEthernet hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

2. b.6.4. DDS hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

2.b.7. Donanım Soyutlama Katmanı Geliştirme için;

2.b.7.1. Aygıt sürücüleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

2.b.7.2. Assembly, C programlama dilleri ile yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

2.b.7.3. Çok çekirdekli işlemci mimarileri konusunda bilgi sahibi olmak,

2.b.8. Grafik Kütüphanesi Geliştirmek için;

2.b.8.1. GPU mimarileri konusunda bilgi sahibi olmak,

2.b.8.2. OpenGL hakkında bilgi ve kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

2.b.9. TGO Yazılım Geliştirmek için;

2.b.9.1. DO-330 süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

2.b.9.2. Eclipse CDT konusunda tecrübe sahibi olmak,

2.b.9.3. Eclipse için eklenti geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

2.b.9.4. C, C++, Java programlama dilleri ile yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

2.b.10. İşletim sistemi katmanları ve çekirdek nesneleri (process, thread, ipc, vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

2.b.11. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

2.b.12. İşlemci mimarileri konusunda bilgi sahibi olmak,

2.b.13. C programlama dili ile yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

2.b.14. GNU tool chain, make file ve shell scripting hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 2.b.15. IBM Rational Rhapsody, IBM Rational DOORS, Rational ClearCase, Rational ClearQuest, IBM RTC araçları veya benzerleri konusunda tecrübe sahibi olmak, 2.b.16. Doktora veya Yüksek Lisans derecesine sahip olmak,

2.b.17. İki yıldan daha fazla iş tecrübesine sahip olmak.

3) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2016-1.3 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

İşin Tanımı ve Özellikleri

Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde yürütülen projelerde Algoritma Geliştirme Mühendisi olarak görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 23

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b) Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir:

(Adaylar bilgi birikimi ve yetkinliklerine göre farklı konularda/projelerde görevlendirilecektir. Adayların, İş Başvuru Formunun “Uzmanlık Bilgileri” sayfasındaki “Uzmanlık Alanı”na, aşağıda sıralanan bilgi birikimi ve yetkinliklerdenhangilerine sahip olduklarını/ilgi duyduklarını madde numarasıyla belirtmeleri gerekmektedir.)

3. b.2. İki yıldan daha fazla iş tecrübesine sahip olmak,

3. b.3. MATLAB ortamında sinyal işleme algoritmaları geliştirebilmek,

3. b.4. Algoritma test yöntemleri uygulama tecrübesine sahip olmak,

3. b.5. Nesneye dayalı tasarım ve kodlama konusunda bilgi sahibi olmak,

3. b.6. C, C++, Python gibi programlama dillerini kullanabiliyor olmak,

3. b.7. İşaret işleme, algoritma geliştirme ve tasarlanan algoritmayı gerçekleştirme alanlarında çalışmaya istekli olmak,

3. b.8. Literatür araştırma, tasarım, geliştirme ve test süreçlerinde rol alabilmek,

3. b.9. Ses işleme veya akustik üzerine yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak veya bu alanlarda çalışıyor olmak,

3. b.10. İstatiksel/Sayısal Sinyal İşleme ile Tespit ve Kestirim Teorisi (Detection and Estimation Theory) konularında uygulama geliştirmiş olmak,

3. b.11. Radar, RF propagasyon, RF ölçüm konusunda tecrübe sahibi olmak,

3. b.12. AWR-VSS benzetim ortamı konusunda tecrübe sahibi olmak,

3. b.13. Saha çalışması ve seyahat engeli olmamak.

4) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2016-1.4 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

İşin Tanımı ve Özellikleri

Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde yürütülen projelerde Donanım Tasarım Mühendisi olarak görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 16 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik – Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b) Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir:

(Adaylar bilgi birikimi ve yetkinliklerine göre farklı konularda/projelerde görevlendirilecektir. Adayların, İş Başvuru Formunun “Uzmanlık Bilgileri” sayfasındaki “Uzmanlık Alanı”na, aşağıda sıralanan bilgi birikimi ve yetkinliklerdenhangilerine sahip olduklarını/ilgi duyduklarını madde numarasıyla belirtmeleri gerekmektedir.)

4. b.1. ADS, AWR; CST, HFSS veya benzeri simülasyon araçlarında tecrübeli olmak,

4. b.2. Donanım tasarım geliştirme araçları kullanarak simülasyon ve analiz yapabilmek,

4. b.4. Askeri standartlarda donanım bileşenlerini seçme ve donanım geliştirme tecrübesine sahibi olmak,

4. b.5. Bilgisayar destekli RF tasarım araçları konusunda bilgi sahibi olmak,

4. b.6. Donanım çevresel testler konusunda bilgi sahibi olmak,

4. b.7. Elektriksel ölçü ve analiz cihazlarını kullanarak ölçüm ve değerlendirme yapabilmek,

4. b.8. Network analizör, spektrum analizör gibi laboratuvar cihazlarına aşina olmak,

4. b.9. Elektromanyetik analiz programlarından (CST vb) en az birine hakim olmak,

4. b.10. Elektronik komponentlerin araştırılması, seçilmesi ve şematik tasarımın gerçekleştirilmesi konularında tecrübe sahibi olmak,

4. b.11. Gömülü yazılım konusunda tecrübe sahibi olmak,

4. b.12. Aşağıdaki alanlardan en az birinde iş tecrübesine sahip olmak,

4.b.12.1.

RF / mikrodalga

4.b.12.2.

Elektromanyetik ve anten tasarımı

4.b.12.3.

Yüksek frekans elektroniği

4.b.12.4.

Güç elektroniği

4.b.12.5.

Yüksek gerilim anahtar devreleri

4.b.12.6.

Yüksek gerilim güç kaynakları

4.b.12.7.

FPGA

4.b.12.8.

Çok katlı PCB

4. b.13. Haberleşme standartları (RS-422, CAN, SPI, Ethernet, PCIe, USB) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. b.14. Altium Designer, Cadence vb. PCB tasarım programlarından en az birini kullanma tecrübesine sahip olmak,

4. b.15. Embedded Linux, C/C++ yazılım geliştirme konusunda tecrübeli veya kendini geliştirmeye istekli olmak,

4. b.16. Doktora veya Yüksek Lisans derecesine sahip olmak,

4. b.17. İki yıldan daha fazla iş tecrübesine sahip olmak.

5) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2016-1.5 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

İşin Tanımı ve Özellikleri

Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde yürütülen projelerde Emniyet Kritik Yazılım Test Mühendisi olarak görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 18

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlannın en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, , Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b) Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir:

(Adaylar bilgi birikimi ve yetkinliklerine göre farklı konularda/projelerde görevlendirilecektir. Adayların, İş Başvuru Formunun “Uzmanlık Bilgileri” sayfasındaki “Uzmanlık Alanı”na, aşağıda sıralanan bilgi birikimi ve yetkinliklerdenhangilerine sahip olduklarını/ilgi duyduklarını madde numarasıyla belirtmeleri gerekmektedir.)

5. b.1. Test tabanlı geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

5. b.2. Yazılım test otomasyonu ve test araçları konusunda bilgi sahibi olmak,

5. b.3. Test metodolojileri ve test süreçlerinin her aşamasında tecrübe sahibi olmak,

5. b.4. LDRA, IBM Rational Quality Manager, IBM Rational Performance Tester, IBM

Rational Rhapsody, IBM Rational DOORS, IBM Rational ClearCase, IBM Rational

Clear Quest, IBM RTC araçları veya benzerleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

5. b.5. Test verisi üretme, planlama, segmentasyon verisinin kullanımı, çoklu ortam test

yönetimi, test ortamlarının otomatik kurulması, eş koşullu yönetilmesi konularında

deneyimli ve test senaryo / durumları ile daha önce çalışmış, “sürekli dağıtım”

konusunda tecrübe sahibi olmak,

5. b.6. C, C++, Java programlama dilleri ile yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

5. b.7. Döngüsel artırımlı, nesne-yönelimli metodolojilerde, çevik ve/veya geleneksel metodolojilerde test deneyimlerine sahip olmak,

5. b.8. DO-178, DO-278 ve DO-330 süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. b.9. POSIX veya ARINC-653 standart ve ara yüzlerinden en az biri hakkında bilgi sahibi olmak,

5. b.10. İşletim sistemi katmanları ve çekirdek nesneleri (process, thread, ipc, vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. b.11. Linux ya da gerçek zamanlı işletim sistemlerinde kernel modülü ya da uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,

5. b.12. Gerçek zamanlı işletim sistemi – RTOS üzerinde uygulama geliştirmiş olmak,

5. b.13. ISTQB sertifikasına sahip olmak,

5. b.14. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. b.15. TCP/IP, UDP/IP protokolleri ve soket programlama konusunda tecrübe sahibi olmak,

5. b.16. Doktora veya Yüksek Lisans derecesine sahip olmak,

5.b.17. İki yıldan daha fazla iş tecrübesine sahip olmak.

6) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2016-1.6 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

İşin Tanımı ve Özellikleri

Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde yürütülen projelerde Yazılım Geliştirme Mühendisi olarak görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 52 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b) Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir:

(Adaylar bilgi birikimi ve yetkinliklerine göre farklı konularda/projelerde görevlendirilecektir. Adayların, İş Başvuru Formunun “Uzmanlık Bilgileri” sayfasındaki “Uzmanlık Alanı”na, aşağıda sıralanan bilgi birikimi ve yetkinliklerdenhangilerine sahip olduklarını/ilgi duyduklarını madde numarasıyla belirtmeleri gerekmektedir.)

6. b.l. Web Servisleri (REST, SOA, WSDL, vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6. b.2. PHP, AngularJS, CSS, HTML,HTML5 vb. internet teknolojilerinde ve Web uygulama güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

6. b.3. Javascript ile yazılım geliştirmede tecrübeli olmak, JQuery, Nodejs, Reactjs, vb kütüphaneler ile uygulama geliştirmiş olmak,

6. b.4. Hadoop ekosistemindeki araçlar konusunda bilgi sahibi olmak,

6. b.5. Spark konusunda tecrübe sahibi olmak,

6. b.6. Büyük veri makine öğrenmesi kütüphaneleri, sayısal çözümleme, kümeleme, sınıflandırma, veri madenciliği gibi makine öğrenmesi konularında bilgi sahibi olmak,

6. b.7. Sunucu yazılımı, tasarımı ve geliştirilmesinde aktif rol alabilmek,

6. b.8. Continuous Integration (Jenkins, Maven) ve Source Code Analiz (Sonar, Findbug) konularında bilgi sahibi olmak,

6. b.9. Çok kanallı (multi-threaded) uygulama geliştirme, seri haberleşme, paralel programlama, ağ (network) programlama konularına aşina olmak,

6. b.10. Dağıtık mimariler, ölçeklenebilirlik, yüksek erişilebilirlik konularında tecrübe sahibi olmak,

6. b.12. Java EE, Spring Framework, Play Framework gibi uygulama geliştirme çatıları ile yazılım geliştirmede tecrübeli olmak,

6. b.13. Matlab kullanım bilgisine sahip olmak,

6. b.14. Maven, gradle, vb araçları kullanmış olmak,

6. b.15. Mikroservis mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak,

6. b.16. Modbus, MQTT, XMPP, CoAP, vb protokoller hakkında bilgi sahibi olmak,

6. b.17. MySQL, Oracle, PostgreSQL, vb ilişkisel veritabanları; MongoDB, Apache Cassandra, vb NOSQL veritabanları hakkında yazılım geliştirici seviyesinde bilgi sahibi olmak,

6.b.18. Nesne yönelimli analiz, tasarım ve programlama ile UML hakkında pratik tecrübe sahibi olmak,

6.b.19. Python, R, Java veya C/C++ programlama dilini ileri düzeyde kullanmış olmak, QT kütüphanesi ile tecrübe sahibi olmak,

6.b.20. Reactor, Akka, vb kütüphaneler hakkında bilgi sahibi olmak,

6.b.21. Scalatra, Django Framework gibi uygulama geliştirme çatıları ile yazılım geliştirmede tecrübeli olmak,

6.b.22. SOA, BPMN, XML, JAXP vs JAX-RPC, MVC, spring, hybernate ve bağlantılı teknolojilerde tecrübe sahibi olmak,

6.b.23. UNIX/Linux işletim sistemine aşina olmak ve üzerinde geliştirme yapmış olmak, 6.b.24. Doktora veya Yüksek Lisans derecesine sahip olmak,

6.b.25. İki yıldan daha fazla iş tecrübesine sahip olmak.

7) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2016-1.7 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

İşin Tanımı ve Özellikleri

Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde yürütülen projelerde Uzman Yazılım Mühendisi olarak görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 14

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b) Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir:

(Adaylar bilgi birikimi ve yetkinliklerine göre farklı konularda/projelerde görevlendirilecektir. Adayların, İş Başvuru Formunun “Uzmanlık Bilgileri” sayfasındaki “Uzmanlık Alanı”na, aşağıda sıralanan bilgi birikimi ve yetkinliklerdenhangilerine sahip olduklarını/ilgi duyduklarını madde numarasıyla belirtmeleri gerekmektedir.)

7. b.l. Beş yıldan daha fazla iş tecrübesine sahip olmak,

7. b.2. Doktora veya Yüksek Lisans derecesine sahip olmak,

7. b.3. Proje/müşteri ihtiyaçlarını hızlı ve üst düzeyde anlayabilmek, doğru ölçekte çözüm mimarileri ve alternatif çözüm mimarileri sunabilmek,

7. b.4. Yinelenen Artırımlı Uygulama Geliştirme (iterative incremental) ve farklı teknolojileri bir arada kullanarak mimari, algoritma ve tasarım çözümleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

7. b.5. Zayıf ve güçlü tasarımları ayırt edebilme, tasarım örüntüleri kullanabilme, soyutlama ve analitik düşünce becerilerine sahip olmak,

7. b.6. Çatı uygulama (Framework) geliştirme, uygulama ve mimari odaklı yaklaşımda tecrübe sahibi olmak,

7. b.7. Tasarım şablonlarını kullanabilmek, soyutlama ve analitik düşünce becerilerine sahip olmak ,

7. b.8. Farklı teknolojileri bir arada kullanarak mimari, algoritma ve tasarım çözümleri üretebilmek,

7. b.9. Belirlenen ihtiyaçlara göre “Nesne Yönelimli Metodolojiyi” (OOAD) uygulayarak sistemler veya alt sistemler tasarlama tecrübesine sahip olmak,

7. b.10. En iyi pratiklere göre UML kullanabilmek,

7. b.11. Emniyet kritik sistemlerde doğru ölçekte çözüm mimarileri ve alternatif çözüm mimarileri sunabilme tecrübesine sahip olmak,

7. b.12. Makine Öğrenmesi alanında Yüksek Lisans/Doktora tezi hazırlamış olmak

7. b.13. Derin öğrenme konusunda bilgi sahibi olmak,

7. b.14. Java, C, C++, Python, SOA, UML, BPMN, XML, JAXP, JAX-RPC, MVC, spring, hybernate programlama dil/teknolojilerinden en az birinde en az 5 yıl tecrübeye sahip olmak,

7. b.15. RTC-Jazz, RSA/RSM, Doors tecrübesine sahip olmak,

7. b.16. TOGAF, SEI, OOAD, RHCA, Java sertifikalarına sahip olmak.

8) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2016-1.8 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

İşin Tanımı ve Özellikleri

Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde yürütülen projelerde; Mekanik Tasarım Mühendisi olarak görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 4

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği

bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b) Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir:

(Adaylar bilgi birikimi ve yetkinliklerine göre farklı konularda/projelerde görevlendirilecektir. Adayların, İş Başvuru Formunun “Uzmanlık Bilgileri” sayfasındaki “Uzmanlık Alanı”na, aşağıda sıralanan bilgi birikimi ve yetkinliklerdenhangilerine sahip olduklarını/ilgi duyduklarını madde numarasıyla belirtmeleri gerekmektedir.)

8. b.1. 3D/2D mekanik modelleme (AutoCAD/Solidworks vb) programlarını etkin

kullanabilmek,

8. b.2. Mekanik tasarım yapabilmek ve üretim resimlerini çizip üretimi takip edebilmek,

8. b.3. CAM imalat süreci hakkında tecrübe sahibi olmak,

8. b.4. Döner-eklemli mekanik tasarım konusunda tecrübe sahibi olmak,

8. b.5. Konstrüksiyon konusunda tecrübe sahibi olmak,

8. b.6. Kontrol kavramları konusunda bilgi sahibi olmak,

8. b.7. Plastik enjeksiyon ve talaşlı imalat konularında tecrübe sahibi olmak,

8. b.8. Mekanik testlerde görülen hataların düzeltmesi konusunda tecrübe sahibi olmak,

8. b.9. Müşteri kurumlarla yapılan iş ve süreç analizlerinde tecrübe sahibi olmak,

8. b.10. Düzeltici faaliyetlerin sonuçlarını raporlamak ve analiz etme konusunda tecrübe sahibi olmak,

8. b.11. Saha çalışması ve seyahat engeli olmamak,

8. b.12. Doktora veya Yüksek Lisans derecesine sahip olmak,

8. b.13. İki yıldan daha fazla iş tecrübesine sahip olmak.

9) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2016-1.9 AR-GE Teknisyeni pozisyonuna başvurabilmek için;

İşin Tanımı ve Özellikleri

Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde yürütülen projelerde Elektrik-Elektronik Teknisyeni olarak görev almak üzere Ar-Ge Teknisyeni istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 12 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kuramlarının ön lisans eğitimi veren Elektrik, Elektronik, Elektrik- Elektronik, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Telekomünikasyon, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi, Mekatronik bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b) Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir:

(Adaylar bilgi birikimi ve yetkinliklerine göre farklı konularda/projelerde görevlendirilecektir. Adayların, İş Başvuru Formunun “Uzmanlık Bilgileri” sayfasındaki “Uzmanlık Alanı”na, aşağıda sıralanan bilgi birikimi ve yetkinliklerdenhangilerine sahip olduklarını/ilgi duyduklarını madde numarasıyla belirtmeleri gerekmektedir.)

9. b.1. Analog ve sayısal devre imalat tecrübesine sahip olmak,

9. b.2. Ar-Ge içindeki küçük miktarlı elektronik dizgi ve mekanik montajları konusunda tecrübe sahibi olmak,

9. b.3. Ar-Ge malzeme, ekipman ve laboratuvarın gerekli bakımları konusunda tecrübe sahibi olmak,

9. b.4. AutoCAD/Solidworks gibi tasarım/çizim programlarını etkin kullanabilmek,

9. b.5. Eplan yazılımını kullanarak pano çizimi gerçekleştirmiş olmak,

9. b.6. Devrelerin test ve doğrulamasını gerçekleştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,

9. b.7. Kablolama ve konnektörler konusunda tecrübe sahibi olmak,

9. b.8. PCB devre takip edebilmek, entegre seviyesinde onarım tecrübesine sahip olmak,

9. b.9. SMD malzeme sökme/takma, göz testi ve son kontrol teknisyenliği yapabilmek,

9. b.10. Güç elektroniği, Monofaze ve trifaze AC ve DC elektrik şebeke tecrübesine sahip olmak,

9. b.11. QFN kılıf ve 0402 kılıf gibi malzemeleri mikroskop altında dizebilmek,

9. b.12. Elektrik panoları montajı, kablolaması konusunda saha tecrübesine sahip olmak,

9. b.13. Otomasyon bilgisine sahip olmak,

9.b.14. Saha çalışması ve seyahat engeli olmamak,

9.b.15. Saha destek konusunda tecrübe sahibi olmak.

c) Mülakatlarda adaylara laboratuvar ortamında uygulama yaptırılabilecektir.

10) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2016-1.10 AR-GE Teknisyeni pozisyonuna başvurabilmek için;

İşin Tanımı ve Özellikleri

Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde yürütülen projelerde Bilişim Teknisyeni olarak görev almak üzere Ar-Ge Teknisyeni istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kuramlarının ön lisans eğitimi veren Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar

Teknolojisi, Bilgisayar, Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik

Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Telekomünikasyon, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, İnternet ve Ağ Teknolojileri

bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b) Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir:

(Adaylar bilgi birikimi ve yetkinliklerine göre farklı konularda/projelerde görevlendirilecektir. Adayların, İş Başvuru Formunun “Uzmanlık Bilgileri” sayfasındaki “Uzmanlık Alanı”na, aşağıda sıralanan bilgi birikimi ve yetkinliklerdenhangilerine sahip olduklarını/ilgi duyduklarını madde numarasıyla belirtmeleri gerekmektedir.)

10. b.1. Bilişim sistemleri (sunucu, depolama aygıtı, güvenlik ve ağ cihazları) kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. b.2. Sanallaştırma kurgulanması, gerçekleştirimi ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak,

10. b.3. VMware Horizon konusunda tecrübe sahibi olmak,

10. b.4. Yazılım geliştirme araçları (gereksinim yönetim araçları, tasarım araçları, kodlama araçları, derleme araçları, test araçları, sürüm kontrol araçları, değişiklik yönetimi araçları, iş yönetim araçları) yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. b.5. Linux ve Windows tabanlı işletim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,

10. b.6. GNU tool chain, make file ve shell scripting hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. b.7. IBM Rational Rhapsody/ DOORS, Rational ClearCase/ClearQuest, IBM RTC/ RQM araçları veya benzerleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak,

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak,

e) Ar-Ge Personeli alımlarında aşağıdaki şartları sağlıyor olmak,

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + t———— 10 000—————– > 3,20

Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

f) Ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,50 olmak (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4 ‘lüksisteme dönüştürülecektir).

g) Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla 1 (bir) eğitim – öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak. (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır.)

h) Ar-Ge Teknisyeni alımlarında yukarıdaki formüle bakılmaksızın adayların 4,00’lük sistemde en az 2,80 Ağırlıklı Mezuniyet Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir.)

i) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak, (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz) Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

Sınav Türü KPDSUDS

YDS

TOEFLIET TOEFLCET TOEFLPBT FCE CAE CPE
Sınav Puanı T 65 61 173 500 B C C
Sınav Puanı 2** 70 63 190 520 B C C

* Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 1” koşulu geçerlidir.

** Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunları için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.

*** Ar-Ge Teknisyeni ilanları için İngilizce koşulu aranmamaktadır.

Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test

Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test

Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test

First Certificate in English

Certificate in Advanced English

Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

BAŞVURU SÜRECİ

a) Adaylar www.bilgem.tubitak.gov.tr adresinden “Kariyer” başlığı altındaki “İş Olanakları” bölümünden İş Başvuru Formunu doldurmak ve gerekli belgeleri sisteme yüklemek suretiyle başvuru yapacaklardır. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.

b) Adayların, İş Başvuru Formunun “Uzmanlık Bilgileri” sayfasındaki “Uzmanlık Alanı”na, başvurulan pozisyonun “Adaylarda Aranacak Özel Koşullar” alanındaki (b) alt maddesinde sıralanan bilgi birikimi ve yetkinliklerden hangilerine sahip olduklarını madde numarasıyla belirtmeleri gerekmektedir. Yeni mezun adayların ise sıralanan konulardan hangilerine ilgi duyduklarını madde numarası ile birlikte açık olarak belirtmeleri beklenmektedir.

c) Başvuruların en geç 01/09/2016 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.

d) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 2 (iki) pozisyona başvuru yapabilecektir. 2’den fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvurulan geçersiz sayılacaktır.

e) Her bir Ar-Ge Personeli pozisyonu için; “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada, alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

f) Ar-Ge Teknisyeni referans kodlu pozisyonlar (TBTK.BİLGEM.BTE.2016-1.9 / 1.10 ) için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (h) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

g) Lisans eğitimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

h) Her bir Ar-Ge Personeli pozisyonu için, adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2. Mezun adaylar için diploma veya çıkış belgesi fotokopisi (Lisans ve varsa üstü) veya (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kuramlarında tamamlayanlar için YÖK denklik belgesi);

3. Lisans transkript belgesi (ve varsa üstü)

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi (veya eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge),

5. Üniversiteye giriş sınavı sonuç belgesi ve üniversiteye giriş sınavı yerleştirme belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),

6. Çalışma belgesi ve sigortalı hizmet dökümü,

7. Askerlik durumunu gösterir belge.

i) Her bir Ar-Ge Teknisyeni pozisyonu için, adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecektir. Aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2. Ön lisans diploma veya çıkış belgesi fotokopisi,

3. Ön lisans transkript belgesi,

4. Çalışma belgesi ve sigortalı hizmet dökümü,

5. Askerlik durumunu gösterir belge.

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Kurumumuz web sayfasında

(www.bilgem.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.

Mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, başvuru değerlendirmelerinden sonra duyurulacak olan “Başvuru Süreçleri Sorgulama” ekranından kimlik bilgilerini girmek suretiyle başvuru neticeleri ile mülakat tarihini ve yerini görüntüleyebileceklerdir.

Ayrıca mülakata katılmaya hak kazanan adaylara, Başvuru Formunda bildirdikleri elektronik posta adresleri üzerinden de bilgilendirme yapılacaktır.

İletişim Bilgileri:

Adres: Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No: 1 PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli E-Posta: bilgem.ik@tubitak.gov.tr

Telefon: 0 262 675 35 48 / 29 / 20

İlginizi Çekebilir:  Atatürk Havalimanı Güvenlik Görevlisi Alımı


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir