SOSYAL HİZMET MEZUNLARI ATANMAK İSTİYOR!
Ana Sayfa / HABERLER / SOSYAL HİZMET MEZUNLARI ATANMAK İSTİYOR!
SOSYAL HİZMET MEZUNLARI ATANMAK İSTİYOR!
SOSYAL HİZMET MEZUNLARI ATANMAK İSTİYOR!

SOSYAL HİZMET MEZUNLARI ATANMAK İSTİYOR!

Sosyal Hizmet Mezunları bizlere ulaşıp ” Sosyal devlet anlayışıyla hareket eden ülkemizin attığı her adımı daha ileriye taşıyacak olan sosyal hizmet mesleği birçok alanda mağduriyet yaşamaktadır. Sosyal risklerin önlenmesi, dezavantajlı grupların topluma kazandırılması, sosyal refahın artması temel hedefleri olan sosyal hizmet bölümünün son 10 yılda sayıları hızlı bir biçimde artmış, bununla birlikte sosyal hizmet lisans eğitimi çeşitli üniversiteler tarafından Açıköğretim Fakültesinde de verilmeye başlanmıştır. Bu durum en nihayetinde sosyal hizmet bölümlerinden mezun olan sayısını yıllara göre büyük oranda artması ile sonuçlanmış ve çığ gibi büyüyen sosyal hizmet mezunları sayısı şu an 17 bini bulmuş durumdadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2016 yılında Türkiye’de en çok işsizin sosyal hizmet alanında olduğu tespit edilmiştir. İstihdama yönelik rakamsal veriler bizlere ilerde sosyal hizmet bölümü mezunlarının iş bulma ve çalışma hayatına katılımında sorun yaşayacaklarını ve ortaya mağdur bir kitle çıkartacağını öngörmektedir. Aynı zamanda izlenen sosyal politikalarda sosyal hizmet mesleğinin çeşitli disiplinler tarafından da yapılabileceğinin düşünülmesi sosyal hizmetin diğer disiplinler tarafından istila edilmesine neden olmaktadır. Durum böyleyken somut adımların atılması, sosyal hizmete dair istihdam politikalarının gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu sebepledir ki yaşadığımız mesleki sorunları ve çözüm önerilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Sosyal hizmet bölümü mezun sayısının yetersiz olduğu düşüncesiyle sosyal çalışma görevlisi adıyla sosyal hizmete ek olarak psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi, öğretmenlik, aile ve tüketici bilimleri bölümü mezunları da dahil edilerek boş kalan kadroları diğer meslek grupları ile doldurulmaya çalışılmıştır.
  • Halihazırda eğitim veren üniversiteler sosyal çalışmacı ihtiyacını karşılayamıyor denilerek 2011 yılında Erzurum Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde 1000 kişilik kontenjanla –aslında tamamen ekonomik kaygılar güdülerek- lisans düzeyinde sosyal hizmet eğitimi verilmeye başlanmıştır. 2012 yılında kontenjan 2000 kişiye çıkarılmıştır. Bu durum binlerce sosyal hizmet mezununun olmasıyla sonuçlanmıştır. Bu sebeple AÖF sosyal hizmetin bir an önce kapatılması elzemdir.
  • Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile de sosyal hizmet bölümüne geçişlerin önü açılmış öte yandan YÖK, lisans programı açmaya dair kendi koyduğu kriterleri hiçe sayarak akademik alt yapıyı hesaba katmadan birçok vakıf ve devlet üniversitesinin bünyesinde farklı bölümlerden alınan (Pdr, Sosyoloji, Psikoloji vs.) alan dışı öğretim görevlileriyle eğitim verilmesine göz yummuştur.
  • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına sosyal inceleme görevlisi olarak tüm bölüm mezunlarının alınmasıyla SYDV’deki sosyal inceleme görevlerimiz süreç içerisinde elimizden alınmış, bazı ilanlarda sosyal hizmete yer bile verilmemiştir. Sosyal inceleme raporunun eğitimi sadece sosyal hizmet bölümünde verilmesine rağmen bu önemli görev diğer meslek grupları tarafından yerine getirilmektedir.
İlginizi Çekebilir:  Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonuçları

 

  • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 8/2/2017 tarihli güncellenen “Avrupa Biriliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönergesi’nde sosyal inceleme raporlarının sosyal çalışmacılar tarafından hazırlanacağı belirtilmiştir.  ASPB Uluslararası Sosyal Hizmetler Organizasyonu ile yapacağı işlemlerde Avrupa Sosyal Şartı gibi iç hukuk kuralı haline gelmiş mevzuata göre sosyal inceleme raporlarını sosyal hizmet uzmanlarının hazırlaması gereğine ilişkin mevzuatı kabul ederken, kendi iç düzenlemelerinde vatandaşlarına yönelik uygulamalarda bu durumu görmezden gelmektedir. Vatandaşların da nitelikli hizmet almasını engellemekte ve kamunun yüksek yararı gözetilmeksizin hareket edilmektedir.
  • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sosyal hizmetin birçok alanını kapsayan ASDEP’i 2016 yılında başlatmış ve 1500 kişilik alımın 1200’ü sosyoloji mezunlarından yapılırken sosyal hizmet alımı çok az sayıda olmuştur. Projenin temel uygulayıcıları olan sosyal çalışmacı/sosyal hizmet uzmanlarının az sayıda alınmaları sebebiyle mağduriyetlerinin giderilmesi ve önlenmesi amacıyla bundan sonraki alımlarda daha dikkatli olunması gerekmektedir. Personel alımlarının da illere ve mesleklere göre dağılımının yapılması, alımların özel hizmet yoluyla değil; tek bir merkezden kadrolu ve mülakatsız olarak yapılması gerekmektedir.
  • “Okul Sosyal Hizmeti”  çocuklarımızı yoksulluk, aile içi şiddet, akran şiddeti, çocuğa yönelik ihmal ve istismar, suça sürüklenme, madde bağımlılığı, okul çeteleri gibi önemli tehlike ve risklerden korumak amacıyla çalışmalar yürüten sosyal hizmetin bir alanıdır. 100 yıldan fazla bir süredir gelişmiş ülkelerde uygulanmakta olan Okul Sosyal Hizmeti ülkemizde hala pilot il uygulaması kapsamındadır. Projenin bir an önce uygulamaya konulması ve sosyal çalışmacıların/sosyal hizmet uzmanlarının eğitim sistemine dahil edilmesi önem arz etmektedir.
  • Geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilerin Türk eğitim sistemine entegrasyonun desteklenmesi ve psiko-sosyal yardım alabilmeleri için MEB ve AB Türkiye Delegasyonu Projesiyle sosyal çalışmacıların da istihdam edileceği ve dahil edildiği 500 personel alımı hala gerçekleştirilmemiştir.
İlginizi Çekebilir:  Dershanede çalışan öğretmenlere, sözleşmeli öğretmenlik fırsatı

 

  • Türkiye genelinde 900 Sağlıklı Yaşam Merkezinin açılacağı ve bu merkezlerde sosyal çalışmacıların/sosyal hizmet uzmanlarının da görevlendirileceği söylenmesine rağmen hala alım yapılmamıştır.
İlginizi Çekebilir:  Milletvekili için ilkokul, Hizmetli için Önlisans Şartı Tepkilere Neden Oldu

Belirttiğimiz gibi sosyal hizmet bölümü mezunları olarak birçok problemle karşı karşıyayız ve gelecek endişesi içerisindeyiz. Bizler çalışma hayatına katılmayı bekleyen sosyal hizmet mezunları olarak Sosyal Hizmet mesleğine sahip çıkıyoruz ve hakkımız olan kadroları talep ediyoruz! ” dediler. Bizlerde Memur Alım İlanları ekibi olarak Sosyal Hizmet Mezunlarının sesi olmayı sürdüreceğiz.

 



Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir