MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Ders Kitaplarını Açıkladı
Ana Sayfa / HABERLER / MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Ders Kitaplarını Açıkladı! İşte o Kitaplar
MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Ders Kitaplarını Açıkladı
MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Ders Kitaplarını Açıkladı

MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Ders Kitaplarını Açıkladı! İşte o Kitaplar

Okulların açılması ile birlikte hangi kitapların dağıtılacağı konusunda bilgi sahibi olmayan velilerin merakla beklediği sorunun cevabını bugün Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı duyuru akıldaki soruların cevabını verdi . Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim ders kitaplarını açıklandı. 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında okutulacak ilk ve orta öğretim ders kitapları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi internet adresinden paylaşıldı.

OKULLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Yeni eğitim öğretim yılı boyunca bazı konulara açıklık getirmek amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığınca “Okullarımızda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar” konulu, illere yazı gönderildi. Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazı ise şu şekilde;

1. e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi içerisinde aday kayıt listesinde öğrenci olup olmadığı kontrol edilerek, varsa bu öğrencilerin kesin kayıt işlemlerinin ivedilikle tamamlanması,

2. “Okul Öncesi Eğitim” konulu yazıda belirtildiği üzere okul öncesi eğitim için gerekli iş ve işlemlerin titizlikle yapılması,

3. e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi´nde yer alan öğrenci bilgilerinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen haller dışında üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmaması; 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereğince, hakkında gizlilik kararı bulunan öğrencilere yönelik yazışmaların ivedilikle ve ıslak imza ile yapılması,

4. “Öğrencilerden beklenen davranışlar” arasında “kitap okuma alışkanlığını kazanmaları” hususu da yer almakta olup, bu bağlamda sınıf kitaplıklarının titizlikle oluşturularak e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki “okuduğu kitaplar” kısmına işlenmesi ve düzenli olarak kontrollerinin yapılarak güncellenmesi,

5. Okul kütüphanelerinin, kütüphanelerde bulunan basılı materyallerin, okul müdür yardımcıları başkanlığında kurulacak olan bir komisyon tarafından incelenerek FETÖ/PDY ve diğer tüm terör örgütlerine ait veya terör örgütleri ile ilişkili olduğu düşünülen yayınevlerine ait, öğrenciler için sakınca teşkil edebilecek basılı materyallerin tespit edilerek imha edilmesi,

6. Mevsimlik Tarım İşçileri ile Göçer ve Yarı Göçer Ailelerin Çocuklarının Eğitime Erişimi konulu genelge hükümleri doğrultusunda gerekli iş ve işlemlerin titizlikle yerine getirilmesi,

7. e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi veri girişlerinin (devam takibi, puan işlemleri v.b.) zamanında ve titizlikle yapılması, özellikle 8. sınıf öğrencilerinin merkezî sistem ortak sınav sürecinde olmalarından dolayı bu öğrencilerin bilgilerinde eksiklik olmamasına özen gösterilmesi,

8. Eğitim öğretim dönem sonu ve yılsonlarında, öğrencilerimizin yıl boyunca akademik, davranışsal ve sosyal yönden gelişmelerini belgeler nitelikte olan birinci ve ikinci yarıyıl sonlarında öğrencilere verilecek karnelerde bulunan “Sınıf/Şube Rehber Öğretmeninin Öğrenci Hakkındaki Görüşü” kısmının öğrencilerimizi gelişimsel yönden olumlu olarak etkileyeceği düşünüldüğü için öğrencilerin bireysel özelliklerini niteler ve destekler şekilde yazılması,

9. Evde ya da hastanede eğitim alan öğrencilerin durumlarının e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’nde yer alan “Öğrenci Genel Bilgileri” bölümüne eksiksiz bir şekilde işlenmesi ve bu öğrencilere ait ders programları ve öğretmen görevlendirmelerinin zamanında yapılması,

10. Yurt dışına çıkan öğrencilerin yurt dışı adreslerinin okul yönetimi tarafından eksiksiz bir şekilde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi´ndeki ilgili bölüme işlenmesi; okul idaresi tarafından yurt dışı adresleri tespit edilemeyen öğrencilerin, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirilerek öğrencilerin yurt dışı adreslerinin il/ilçe emniyet müdürlükleri vasıtasıyla araştırılarak adresleri tespit edilenlerin Bakanlığımıza bildirilmesi,

11. Büyükelçilikler bünyesinde açılmış olan okullara Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliğinin 11 inci maddesine göre “Büyükelçilikler bünyesindeki okullar ile uluslararası okullar ve internet ortamında verilen eğitimlerin denkliği yapılamamaktadır.” ifadesinden hareketle T.C. vatandaşı velilerin, mağduriyet yaşamamaları bakımından, çocuklarının kayıtlarının söz konusu okullara yaptırmamaları hususunda bilgilendirilmesi,

12. Mecburi ilköğretim çağında olup yurt dışında bulunması, tutuklu olması, oturduğu yerde okul bulunmaması ve sağlık durumu nedenleri ile hiç okula gidememiş veya öğrenime ara vermiş çocuklardan özel bir şekilde kendini yetiştirmiş olanların bilgi düzeylerinin tespit edilerek uygun sınıfa yerleştirme işlemlerinin yapılması,

13. İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıf öğrencilerinden bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanların velisinin yazılı talebi, sınıf öğretmenin önerisi ile eğitim ve öğretim yılının ilk ayı içinde sınıf yükseltme sınavına alınarak, başarılı olanlar hakkında yönetmelik hükümleri gereğince gerekli işlemlerin yapılması,

14. Sene başı zümre öğretmenler kurulu ve şube öğretmenler kurulu toplantılarının yönetmelik hükümleri doğrultusunda titizlikle yapılarak bir dönem boyunca uygulanması planlanan iş ve işlemler ile öğrencilerin kişisel gelişimlerine yönelik gerekli takip ve izlemenin yapılmasının sağlanması,

15. Mülki idare amirinin gözetim ve sorumluluğunda il/ilçelerde oluşturulan kutlama komitelerince hazırlanacak olan programlarda ve okullarımızda gerçekleştirilecek bütün sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanılacak; müzik, kıyafet, dekor/süsleme ile adı geçen günlerde sahnelenecek, tiyatro, piyes, şiir, konuşma gibi metinlerde günün anlam ve önemine, çocukların pedagojik gelişimlerine, milli, manevi, kültürel değerlerimize, birlik ve beraberliğimize, gelenek, göreneklerimize, tarihimize ve şanlı mazimize vurgu yapılarak uygun olanların seçilmesi; ifade edilen özellikler ile örtüşmeyen etkinlik ve materyallere kutlama programlarında yer verilmemesi,

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz; 70 Bin Öğretmene İhtiyacımız Var

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

16. Öğrencilerin gelişimlerini destekleyen ders dışı faaliyetlerden olan sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin uygulanması esnasında rekabet olgusuna yer verilmeksizin işbirliği içerisinde ortak paydada buluşmalarını sağlayacak şekilde düzenleme ve takım ruhunu destekler nitelikte uygulamalarda bulunulması,

17. İlkokul 1’inci sınıf öğrencilerinin okuma ve yazmayı öğrenmelerine ilişkin olarak okullarda değişik aylarda “Okuma Bayramı” etkinlikleri düzenlenmektedir. Okullar ve sınıflar arasında rekabete meydan vermeyecek şekilde bütün 1’inci sınıf öğrencileri için ortak olmak suretiyle sadece bir kez “Okuma Bayramı” etkinliklerinin düzenlenmesi ve bu etkinliklerin eğitim öğretim yılının mayıs ayının ikinci haftasından önce yapılmaması,

18. e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi ile ilgili olarak; kayıt, nakil, sınıf yükseltme, denklik ve benzeri konuların öncelikli olarak İl/İlçe MEBBİS Yöneticileri aracılığıyla çözümlenmeye çalışılması, çözümlenemeyen durumlarda ilgili konunun İl aracılığıyla Bakanlığımıza iletilmesi,

19. Yönetmeliğin bazı maddelerinde 16/06/2016 tarihli ve 29744 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanmış değişikliklerin okul/kurum yöneticilerimiz tarafından incelenerek gerekli duyuru ve bilgilendirilmelerin yapılması,

20. “Seçmeli derslerin puanla değerlendirilmesi” konulu yazıda belirtildiği üzere seçmeli dersler için de puan girişlerinin aksatılmadan yapılması,

21. Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarındaki bütün öğretmenlerimiz tarafından eğitim ve öğretim programlarının Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının “http://ttkb.meb.gov.trAvww/ogretim-programlari/icerik/72” internet adresinden incelenmesinin, 2016-2017 eğitim öğretim yılında uygulanmaya ilk kez başlanacak olan öğretim programlarımız da dikkate alınarak güncellemelerin takip edilmesi,

22. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi kapsamında yapılan merkezî sistem ortak sınavları için öğretim programlarının işlenişinde ülke genelinde birlikteliği sağlamak amacıyla konu/kazanımların dağılımına yönelik olarak Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan ilgi (c) yazı eki çizelgelerin dikkate alınarak derslerin işlenmesinin sağlanması,

23. Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan ve internet sayfamızda yer alan “e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Kurum İşlemleri Bilgilendirme Rehberi”nin okul yöneticileri tarafından incelenmesi ve gerekli görülen hususların ilgili personele duyurulması,

24. Öğretmen ve öğrencilerimize ücretsiz dağıtımı yapılan ders kitaplarının dışındaki diğer yardımcı materyallerin okullarımızda reklam ve tanıtımının yapılmaması, satın alınması ve kullanımı konusunda öğrencilerimizin zorunlu tutulmaması; öğretmen ve öğrencilerimizin ders kitapları dışında ihtiyaç duyabileceği eğitim öğretim kaynağı ve dokümanlarla ilgili olarak Bakanlığımızın eğitim bilişim ağı olan www.eba.gov.tr adresine yönlendirilmeleri; Bakanlığımızca gönderilen öğretim materyalleri dışında proje, protokol vb. çalışmalar kapsamında çeşitli kurum ve kuruluşlarca öğrencilerimize dağıtılmak üzere okullarımıza bağış veya yardım adı altında gönderilen kitap, broşür, afiş vb. materyallerle ilgili olarak ilgi (d) yazı doğrultusunda uygulama yapılması; öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin kullanacakları kırtasiye malzemeleri konusunda belirli markalara yönlendirmede bulunmaması ve okullarımızda velilerimizi maddi yönden yorabilecek her türlü uygulamalardan kaçınılması,

25. Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlarında yeni kayıt ve nakiller esnasında az da olsa velilerden kayıt parası veya bağış adı altında para talep edildiği duyumları alınmaktadır. Söz konusu taleplerin 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 2011/40 sayılı Genelge ve 09.09.2016 tarihli 9742303 sayılı Müsteşarlık Makamından çıkarılmış olan “Kayıt Parası” konulu valilik yazısı hükümlerine aykırı olması sebebiyle, bu husustaki şikâyetlerin valilikler tarafından ivedilikle değerlendirilerek gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir.

İLKÖĞRETİM DERS KİTAPLARI
Pamuk Şekerim 1 Eğitim Aracı BAKANLIK
Pamuk Şekerim 2 Eğitim Aracı BAKANLIK
Çevre Eğitimi Öğretim Materyali (Seçmeli) BAKANLIK
Hukuk ve Adalet Öğretim Materyali (Seçmeli) BAKANLIK
Medya Okur Yazarlığı Öğretim Materyali (Seçmeli) BAKANLIK
Ortaokullar Temel Dini Bilgiler (İslam 1) Ders Kitabı (Seçmeli)
Ortaokullar Temel Dini Bilgiler (İslam 2) Ders Kitabı (Seçmeli) BAKANLIK
Teknoloji ve Tasarım Öğretim Programı ve Kılavuz Kitabı 6-8
Zeka Oyunları Öğretim Materyali 5, 6, 7 ve 8 (Öğretmenler için -Seçmeli) BAKANLIK
Hayat Bilgisi – 1 Ders Kitabı (1. kitap) BAKANLIK
Hayat Bilgisi – 1 Ders Kitabı (2. kitap) BAKANLIK
Hayat Bilgisi – 1 Ders Kitabı (3. kitap) BAKANLIK
Matematik – 1 Ders Kitabı (1. kitap) BAKANLIK
Matematik – 1 Ders Kitabı (2. kitap) BAKANLIK
Matematik – 1 Ders Kitabı (3. kitap) BAKANLIK
Müzik 1 Öğrenci Çalışma Kitabı BAKANLIK
1. Sınıf Ders Kitabı Okuma Yazma Öğreniyorum (1. Kitap) BAKANLIK
1. Sınıf Ders Kitabı Okuma Yazma Öğreniyorum (2. Kitap) BAKANLIK
1. Sınıf Ders Kitabı Okuma Yazma Öğreniyorum (3. Kitap) BAKANLIK
Türkçe 1. Sınıf Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (1. Kitap) BAKANLIK
Türkçe 1. Sınıf Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (2. Kitap) BAKANLIK
Arapça 2 Ders Kitabı BAKANLIK
Almanca 2 Ders Kitabı BAKANLIK
Almanca 2 Öğrenci Çalışma Kitabı BAKANLIK
Fransızca 2 Ders Kitabı BAKANLIK
Fransızca 2 Öğrenci Çalışma Kitabı BAKANLIK
Hayat Bilgisi – 2 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (1. kitap) ÖZEL SEKTÖR
Hayat Bilgisi – 2 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (2. kitap) ÖZEL SEKTÖR
Hayat Bilgisi – 2 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (3. kitap) ÖZEL SEKTÖR
İngilizce – 2 Ders Kitabı BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
İngilizce – 2 Öğrenci Çalışma Kitabı BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
Matematik – 2 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (1. kitap) ÖZEL SEKTÖR
Matematik – 2 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (2. kitap) ÖZEL SEKTÖR
Matematik – 2 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (3. kitap) ÖZEL SEKTÖR
Müzik 2 Öğrenci Çalışma Kitabı BAKANLIK
Türkçe – 2 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (1. kitap) ÖZEL SEKTÖR
Türkçe – 2 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (2. kitap) ÖZEL SEKTÖR
Türkçe – 2 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (3. kitap) ÖZEL SEKTÖR
Fen Bilimleri – 3 Ders Kitabı (1. Kitap) BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
Fen Bilimleri – 3 Ders Kitabı (2. Kitap) BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
Fen Bilimleri – 3 Ders Kitabı (3. Kitap) BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
Fransızca 3 Ders Kitabı BAKANLIK
Fransızca 3 Öğrenci Çalışma Kitabı BAKANLIK
Hayat Bilgisi – 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (1. kitap) ÖZEL SEKTÖR
Hayat Bilgisi – 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (2. kitap) ÖZEL SEKTÖR
Hayat Bilgisi – 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (3. kitap) ÖZEL SEKTÖR
İngilizce – 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı ÖZEL SEKTÖR
Matematik – 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (1. kitap) BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
Matematik – 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (2. kitap) BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
Matematik – 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (3. kitap) BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
Müzik 3 Öğrenci Çalışma Kitabı BAKANLIK
Türkçe – 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (1. kitap) ÖZEL SEKTÖR
Türkçe – 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (2. kitap) ÖZEL SEKTÖR
Türkçe – 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (3. kitap) ÖZEL SEKTÖR
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 Ders Kitabı ÖZEL SEKTÖR
Fen Bilimleri 4 Ders Kitabı (1. Kitap) BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
Fen Bilimleri 4 Ders Kitabı (2. Kitap) BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
Fen Bilimleri 4 Ders Kitabı (3. Kitap) BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
İngilizce – 4 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (1. Kitap) ÖZEL SEKTÖR
İngilizce – 4 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (2. Kitap) ÖZEL SEKTÖR
İngilizce – 4 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (3. Kitap) ÖZEL SEKTÖR
İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 4 Öğretim Materyali BAKANLIK
Matematik – 4 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (1. kitap) ÖZEL SEKTÖR
Matematik – 4 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (2. kitap) ÖZEL SEKTÖR
Matematik – 4 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (3. kitap) ÖZEL SEKTÖR
Müzik 4 Öğrenci Çalışma Kitabı BAKANLIK
Sosyal Bilgiler – 4 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (1. kitap) ÖZEL SEKTÖR
Sosyal Bilgiler – 4 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (2. kitap) ÖZEL SEKTÖR
Sosyal Bilgiler – 4 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (3. kitap) ÖZEL SEKTÖR
Trafik Güvenliği 4 Ders Kitabı BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
Trafik Güvenliği 4 Öğrenci Çalışma Kitabı BAKANLIK
Türkçe – 4 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (1. Kitap) ÖZEL SEKTÖR
Türkçe – 4 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (2. Kitap) ÖZEL SEKTÖR
Türkçe – 4 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (3. Kitap) ÖZEL SEKTÖR
Arapça 5 Öğretim Materyali Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı BAKANLIK
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 Ders Kitabı
Fen Bilimleri – 5 Ders Kitabı BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
İngilizce – 5 Ders Kitabı (Bakanlık) BAKANLIK
İngilizce – 5 Öğrenci Çalışma Kitabı (Bakanlık) BAKANLIK
İngilizce – 5 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (Özel sektör) ÖZEL SEKTÖR
Matematik – 5 Ders Kitabı BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
Müzik 5 Öğrenci Çalışma Kitabı BAKANLIK
Sosyal Bilgiler – 5 Ders Kitabı ÖZEL SEKTÖR
Sosyal Bilgiler – 5 Öğrenci Çalışma Kitabı ÖZEL SEKTÖR
Türkçe – 5 Ders Kitabı BAKANLIK
Türkçe – 5 Öğrenci Çalışma Kitabı BAKANLIK
Kur´an-ı Kerim 5 Ders Kitabı BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
Hz. Muhammed´in Hayatı 5 Ders kitabı BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
İmam Hatip Ortaokulları Temel Dini Bilgiler 5 Ders kitabı BAKANLIK
Yaşayan Diller ve lehçeler Kürtçe 5 (Kurmanci) Öğretim Materyali-Seçmeli BAKANLIK
Yaşayan Diller ve lehçeler Kürtçe 5 (Zazaki) Öğretim Materyali-Seçmeli BAKANLIK
Yazarlık ve Yazma Becerileri Öğretim Materyali 5 (Seçmeli) BAKANLIK
Arapça 5 Öğretim Materyali Ders Kitabı (6. Sınıflarda okutulacak) BAKANLIK
Arapça 5 Öğretim Materyali Öğrenci Çalışma Kitabı (6. Sınıflarda okutulacak) BAKANLIK
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 Ders Kitabı BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
Fransızca 6 Ders Kitabı BAKANLIK
Fransızca 6 Öğrenci Çalışma Kitabı BAKANLIK
Fen Bilimleri – 6 Ders Kitabı BAKANLIK
İngilizce – 6 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı ÖZEL SEKTÖR
Matematik – 6 Ders Kitabı BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
Müzik 6 Öğrenci Çalışma Kitabı BAKANLIK
Sosyal Bilgiler – 6 Ders Kitabı
Sosyal Bilgiler – 6 Öğrenci Çalışma Kitabı
Türkçe – 6 Ders Kitabı BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
Türkçe – 6 Öğrenci Çalışma Kitabı BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
Kur´an-ı Kerim 6 Ders Kitabı BAKANLIK
Hz. Muhammed´in Hayatı 6 Ders Kitabı ÖZEL SEKTÖR
İmam Hatip Ortaokulları Temel Dini Bilgiler 6 Öğretim Materyali BAKANLIK
Yaşayan Diller ve lehçeler Kürtçe (Kurmanci) 6 Öğretim Materyali-Seçmeli BAKANLIK
Yaşayan Diller ve lehçeler Kürtçe (Zazaki) 6 Öğretim Materyali (Seçmeli) BAKANLIK
Arapça 6 Ders Kitabı (7. Sınıflarda okutulacak) BAKANLIK
Arapça 6 Öğrenci Çalışma Kitabı (7. Sınıflarda okutulacak)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Ders Kitabı BAKANLIK
Fen Bilimleri 7 Ders Kitabı ÖZEL SEKTÖR
İngilizce – 7 Ders Kitabı ÖZEL SEKTÖR
İngilizce – 7 Öğrenci Çalışma Kitabı ÖZEL SEKTÖR
Matematik – 7 Ders Kitabı ÖZEL SEKTÖR
Müzik 7 Öğrenci Çalışma Kitabı
Sosyal Bilgiler – 7 Ders Kitabı BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
Sosyal Bilgiler – 7 Öğrenci Çalışma Kitabı BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
Türkçe – 7 Ders Kitabı BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
Türkçe – 7 Öğrenci Çalışma Kitabı BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
Kur´an-ı Kerim 7 Ders Kitabı BAKANLIK
Hz. Muhammed´in Hayatı 7 Ders Kitabı BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
Yaşayan Diller ve lehçeler Kürtçe (Kurmanci) 7 Öğretim Materyali-Seçmeli BAKANLIK
Yaşayan Diller ve lehçeler Kürtçe (Zazaki) 7 Öğretim Materyali (Seçmeli) BAKANLIK
Arapça 7 Öğretim Materyali Ders Kitabı (8. Sınıflarda okutulacak) BAKANLIK
Arapça 7 Öğretim Materyali Öğrenci Çalışma Kitabı (8. Sınıflarda okutulacak) BAKANLIK
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 Ders Kitabı BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
Fen Bilimleri – 8 Ders Kitabı ÖZEL SEKTÖR
İngilizce – 8 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı ÖZEL SEKTÖR
Matematik – 8 Ders Kitabı ÖZEL SEKTÖR
Müzik 8 Öğrenci Çalışma Kitabı
T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük – 8 Ders Kitabı BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük – 8 öğrenci Çalışma Kitabı BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
Türkçe – 8 Ders Kitabı BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
Türkçe – 8 Öğrenci Çalışma Kitabı BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
Kur´an-ı Kerim 8 Ders Kitabı BAKANLIK
Hz. Muhammed´in Hayatı 8 Ders Kitabı BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
İmam Hatip Ortaokulları Temel Dini Bilgiler 8 Ders Kitabı BAKANLIK
ORTAÖĞRETİM DERS KİTAPLARI
AKAİD VE KELAM ÖĞRETİM MATERYALİ 11 (İmam Hatip ve And. İmam Hatip L.) BAKANLIK
AKAİD VE KELAM ÖĞRETİM MATERYALİ 12 (İmam Hatip ve And. İmam Hatip L.) BAKANLIK
ALMANCA A1.1 DÜZEYİ DERS KİTABI ÖZEL SEKTÖR
ALMANCA A1.1 DÜZEYİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI ÖZEL SEKTÖR
ALMANCA A1.2 DÜZEYİ DERS KİTABI BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
ALMANCA A1.2 DÜZEYİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
ALMANCA A2.1 DÜZEYİ DERS KİTABI BAKANLIK
ALMANCA A2.1 DÜZEYİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI BAKANLIK
ANTREMAN BİLGİSİ BAKANLIK
ARAPÇA (METİN-MÜKALEME) 11 ÖĞRETİM MATERYALİ (Seçmeli) BAKANLIK
ARAPÇA (METİN-MÜKALEME) 12 ÖĞRETİM MATERYALİ (Seçmeli) BAKANLIK
ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (Seçmeli) BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
BATI MÜZİĞİ ÇALGI TOPLULUKLARI 11 BAKANLIK
BATI MÜZİĞİ ÇALGI TOPLULUKLARI 12 BAKANLIK
BATI MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ 10 BAKANLIK
BATI MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ 11 BAKANLIK
BATI MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ 12 BAKANLIK
BATI MÜZİĞİ TARİHİ 11 BAKANLIK
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TARİHİ BAKANLIK
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (Seçmeli) BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
BİLİŞİM DESTEKLİ MÜZİK 11 BAKANLIK
BİREYSEL SES EĞİTİMİ 12 BAKANLIK
BİYOLOJİ 9 BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
BİYOLOJİ 10 ÖZEL SEKTÖR
BİYOLOJİ 11 BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
BİYOLOJİ 12 ÖZEL SEKTÖR
COĞRAFYA 9 ÖZEL SEKTÖR
COĞRAFYA 10 ÖZEL SEKTÖR
COĞRAFYA 11 BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
COĞRAFYA 12 BAKANLIK
ÇAĞDAŞ DÜNYA SANATI BAKANLIK
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
ÇALGI BAKIM VE ONARIMI BAKANLIK
DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (Seçmeli) BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
DESEN ÇALIŞMALARI 9 BAKANLIK
DESEN ÇALIŞMALARI 10 BAKANLIK
DESEN ÇALIŞMALARI 11 BAKANLIK
DESEN ÇALIŞMALARI 12 BAKANLIK
DİL VE ANLATIM 10 ÖZEL SEKTÖR
DİL VE ANLATIM 11 BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
DİL VE ANLATIM 12 ÖZEL SEKTÖR
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ 9 ÖZEL SEKTÖR
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ 10 BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ 11 ÖZEL SEKTÖR
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ 12 ÖZEL SEKTÖR
DİNİ MUSİKİ ÖĞRETİM MATERYALİ (Seçmeli) BAKANLIK
EBRU ÖĞRETİM MATERYALİ (Seçmeli) BAKANLIK
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 10 BAKANLIK
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ BAKANLIK
EĞİTSEL OYUNLAR BAKANLIK
EKONOMİ (Seçmeli) BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
ESTETİK BAKANLIK
FELSEFE ÖZEL SEKTÖR
FIKIH ÖĞRETİM MATERYALİ (İmam Hatip ve And. İmam Hatip L.)
FIKIH OKUMALARI ÖĞRETİM MATERYALİ (Seçmeli) BAKANLIK
FİZİK 9 BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
FİZİK 10 ÖZEL SEKTÖR
FİZİK 11 ÖZEL SEKTÖR
FİZİK 12 ÖZEL SEKTÖR
FRANSIZCA A1.1 DÜZEYİ DERS KİTABI
FRANSIZCA A1.1 DÜZEYİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI
FRANSIZCA A1.2 DÜZEYİ DERS KİTABI
FRANSIZCA A1.2 DÜZEYİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI
FRANSIZCA A2.1 DÜZEYİ DERS KİTABI
FRANSIZCA A2.1 DÜZEYİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI
GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ TARİHİ 12 BAKANLIK
GİRİŞİMCİLİK (Seçmeli) BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
GRAFİK TASARIM 11 BAKANLIK
GRAFİK TASARIM 12 BAKANLIK
HADİS ÖĞRETİM MATERYALİ (İmam Hatip ve And. İmam Hatip L.) BAKANLIK
HADİS METİNLERİ ÖĞRETİM MATERYALİ (Seçmeli) BAKANLIK
HAZIRLIK SINIFI TÜRKÇE BAKANLIK
HİTABET VE MESLEKÎ UYGULAMA ÖĞRETİM MATERYALİ (İmam Hatip ve And. İmam Hatip L.) BAKANLIK
HÜSN-İ HAT ÖĞRETİM MATERYALİ (Seçmeli) BAKANLIK
İKİ BOYUTLU SANAT ATÖLYE 9 BAKANLIK
İKİ BOYUTLU SANAT ATÖLYE 10 BAKANLIK
İKİ BOYUTLU SANAT ATÖLYE 11 BAKANLIK
İKİ BOYUTLU SANAT ATÖLYE 12 BAKANLIK
İNGİLİZCE DERS KİTABI 9 (Yeni Programa göre) BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
İNGİLİZCE ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI 9 (Yeni Programa göre) BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
İNGİLİZCE DERS KİTABI 10 (Yeni Programa göre)-BAKANLIK
İNGİLİZCE ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI 10 (Yeni Programa göre)-BAKANLIK
İNGİLİZCE DERS VE ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI 10 (Yeni Programa göre)-ÖZEL SEKTÖR
İNGİLİZCE A1.1 DÜZEYİ DERS KİTABI BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
İNGİLİZCE A1.1 DÜZEYİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
İNGİLİZCE A1.2 DÜZEYİ DERS KİTABI ÖZEL SEKTÖR
İNGİLİZCE A1.2 DÜZEYİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI
İNGİLİZCE A2.1 DÜZEYİ DERS KİTABI BAKANLIK
İNGİLİZCE A2.1 DÜZEYİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI BAKANLIK
İNGİLİZCE A2.2 DÜZEYİ DERS KİTABI
İNGİLİZCE A2.2 DÜZEYİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI
İNGİLİZCE A2.3 DÜZEYİ DERS KİTABI BAKANLIK
İNGİLİZCE A2.3 DÜZEYİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI BAKANLIK
İNGİLİZCE B1.1 DÜZEYİ DERS KİTABI BAKANLIK
İNGİLİZCE B1.1 DÜZEYİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI BAKANLIK
İNGİLİZCE B1.2 DÜZEYİ DERS KİTABI BAKANLIK
İNGİLİZCE B1.2 DÜZEYİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI BAKANLIK
İNGİLİZCE B2.1 DÜZEYİ DERS KİTABI BAKANLIK
İNGİLİZCE B2.1 DÜZEYİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI BAKANLIK
İNGİLİZCE B2.2 DÜZEYİ DERS KİTABI BAKANLIK
İNGİLİZCE B2.2 DÜZEYİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI BAKANLIK
İNSAN ANATOMİSİ BAKANLIK
İSLAM AHLÂKI ÖĞRETİM MATERYALİ (Seçmeli) BAKANLIK
İSLAM BİLİM VE DÜŞÜNCE TARİHİ ÖĞRETİM MATERYALİ (Seçmeli) BAKANLIK
İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ ÖĞRETİM MATERYALİ (İmam Hatip ve And. İmam Hatip L.) BAKANLIK
İSLAM TARİHİ ÖĞRETİM MATERYALİ (Seçmeli) BAKANLIK
İŞLETME (Seçmeli) BAKANLIK
KARŞILAŞTIRMALİ DİNLER TARİHİ ÖĞRETİM MATERYALİ (İmam Hatip ve And. İmam Hatip L.) BAKANLIK
KİMYA 9 ÖZEL SEKTÖR
KİMYA 10 ÖZEL SEKTÖR
KİMYA 11 ÖZEL SEKTÖR
KİMYA 12 ÖZEL SEKTÖR
KUR´AN-I KERİM 9 ÖĞRETİM MATERYALİ (İmam Hatip ve And. İmam Hatip L.)
KUR´AN-I KERİM 10 ÖĞRETİM MATERYALİ (İmam Hatip ve And. İmam Hatip L.)
MANTIK ÖZEL SEKTÖR
MATEMATİK 9 BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
MATEMATİK 10 ÖZEL SEKTÖR
MATEMATİK 11 (İleri düzey) BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
MATEMATİK 11 (Temel düzey) BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
MATEMATİK 12 (İleri düzey) ÖZEL SEKTÖR
MATEMATİK 12 (Temel düzey) ÖZEL SEKTÖR
ARAPÇA 9 ÖĞRETİM MATERYALİ (DERS VE ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI) BAKANLIK
MESLEKİ ARAPÇA 10 DERS KİTABI BAKANLIK
MESLEKİ ARAPÇA 10 ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI BAKANLIK
MESLEKİ ARAPÇA 11 DERS KİTABI BAKANLIK
MESLEKİ ARAPÇA 11 ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI BAKANLIK
MESLEKİ ARAPÇA 12 DERS KİTABI BAKANLIK
MESLEKİ ARAPÇA 12 ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI BAKANLIK
MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ TÜRKÇE 1 ÖĞRETİM MATERYALİ BAKANLIK
MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ TÜRKÇE 2 ÖĞRETİM MATERYALİ BAKANLIK
MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÖĞRETİM MATERYALİ
MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ MATEMATİK VE MESLEK MATEMATİĞİ 1 ÖĞRETİM MATERYALİ BAKANLIK
MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ MATEMATİK VE MESLEK MATEMATİĞİ 2 ÖĞRETİM MATERYALİ BAKANLIK
MESLEKİ İNGİLİZCE DERS KİTABI (BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Alanı-İnformation and Communication Teknology -Vocational High School Student´s Book) BAKANLIK
MESLEKİ İNGİLİZCE DERS KİTABI (BÜRO YÖNETİMİ Alanı-Office Management -Vocational High School Student´s Book) BAKANLIK
MESLEKİ İNGİLİZCE DERS KİTABI (MUHASEBE VE FİNANSMAN Alanı-Accounting & Finance-Vocational High School Student´s Book) BAKANLIK
MÜZE EĞİTİMİ BAKANLIK
MÜZİK BİÇİMLERİ 12 BAKANLIK
MÜZİKSEL İŞİTME, OKUMA VE YAZMA 9 BAKANLIK
MÜZİKSEL İŞİTME, OKUMA VE YAZMA 10 BAKANLIK
MÜZİKSEL İŞİTME, OKUMA VE YAZMA 11 BAKANLIK
MÜZİKSEL İŞİTME, OKUMA VE YAZMA 12 BAKANLIK
ORTAÖĞRETİM KUR´AN-I KERİM 9 DERS KİTABI (Seçmeli) BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
ORTAÖĞRETİM KUR´AN-I KERİM 10 DERS KİTABI (Seçmeli) BAKANLIK
ORTAÖĞRETİM KUR´AN-I KERİM 11 ÖĞRETİM MATERYALİ (Seçmeli)
ORTAÖĞRETİM KUR´AN-I KERİM 12 DERS KİTABI (Seçmeli)
ORTAÖĞRETİM HZ. MUHAMMED´İN HAYATI 9 DERS KİTABI (Seçmeli) ÖZEL SEKTÖR
ORTAÖĞRETİM HZ. MUHAMMED´İN HAYATI 10 DERS KİTABI (Seçmeli) ÖZEL SEKTÖR
ORTAÖĞRETİM HZ. MUHAMMED´İN HAYATI 12 ÖĞRETİM MATERYALİ (Seçmeli) BAKANLIK
ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNİ BİLGİLER DERS KİTABI (İslam 1 – Seçmeli) ÖZEL SEKTÖR
ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNİ BİLGİLER DERS KİTABI (İslam 2 – Seçmeli)
OSMANLI TÜRKÇESİ 10 DERS KİTABI BAKANLIK
OSMANLI TÜRKÇESİ 11 DERS KİTABI BAKANLIK
OSMANLI TÜRKÇESİ 12 ÖĞRETİM MATERYALİ BAKANLIK
PİYANO 10 BAKANLIK
PİYANO 11 BAKANLIK
PİYANO 12 BAKANLIK
PROJE HAZIRLAMA (Seçmeli) BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
PSİKOLOJİ ÖZEL SEKTÖR
RİTM EĞİTİMİ VE DANS BAKANLIK
RUSÇA 9 DERS KİTABI
RUSÇA 9 ÇALIŞMA KİTABI
RUSÇA 10 DERS KİTABI
SAĞLIK BİLGİSİ BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
SANAT ESERLERİNİ İNCELEME BAKANLIK
SANAT TARİHİ (Seçmeli) BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
SANAT TARİHİ (Güzel Sanatlar ve Spor liseleri için) BAKANLIK
SİYER ÖĞRETİM MATERYALİ (İmam Hatip ve And. İmam Hatip L.) BAKANLIK
SOSYOLOJİ BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
SOSYOLOJİ 1 (Sadece Sosyal Bilimler Liseleri 11. sınıflar için) BAKANLIK
SOSYOLOJİ 2 (Sadece Sosyal Bilimler Liseleri 12. sınıflar için) BAKANLIK
SPOR 10 BAKANLIK
SPOR 11 BAKANLIK
SPOR 12 BAKANLIK
SPOR FİZYOLOJİSİ BAKANLIK
SPOR KAZALARINDAN KORUNMA VE İLK YARDIM BAKANLIK
SPOR MASAJI BAKANLIK
SPOR PSİKOLOJİSİ BAKANLIK
SPOR SOSYOLOJİSİ
SPOR TESİSLERİ VE MALZEME BİLGİSİ BAKANLIK
SROR VE BESLENME BAKANLIK
SPOR YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU BAKANLIK
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
TARİH 9 ÖZEL SEKTÖR
TARİH 10 ÖZEL SEKTÖR
TARİH 11 BAKANLIK
TEFSİR ÖĞRETİM MATERYALİ (İmam Hatip ve And. İmam Hatip L.) BAKANLIK
TEFSİR OKUMALARI ÖĞRETİM MATERYALİ (Seçmeli) BAKANLIK
TEMEL DİNİ BİLGİLER ÖĞRETİM MATERYALİ (İmam Hatip ve And. İmam Hatip L.) BAKANLIK
TEMEL SPOR EĞİTİMİ BAKANLIK
TEZHİB ÖĞRETİM MATERYALİ (Seçmeli) BAKANLIK
TRAFİK VE İLK YARDIM BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
TÜRK MÜZİĞİ ÇALGI TOPLULUKLARI 11
TÜRK MÜZİĞİ ÇALGI TOPLULUKLARI 12
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 9 BAKANLIK
TÜRK EDEBİYATI 10 ÖZEL SEKTÖR
TÜRK EDEBİYATI 11 BAKANLIK ÖZEL SEKTÖR
TÜRK EDEBİYATI 12 ÖZEL SEKTÖR
TÜRK EĞİTİM TARİHİ BAKANLIK
TÜRK MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ 10 BAKANLIK
TÜRK MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ 11 BAKANLIK
TÜRK MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ 12 BAKANLIK
TÜRK RESİM HEYKEL SANATI BAKANLIK
TÜRK SPOR TARİHİ BAKANLIK
TÜRK VE BATI MÜZİĞİ ÇALGILARI BAĞLAMA 9 BAKANLIK
TÜRK VE BATI MÜZİĞİ ÇALGILARI BAĞLAMA 10 BAKANLIK
TÜRK VE BATI MÜZİĞİ ÇALGILARI FLÜT 9 BAKANLIK
TÜRK VE BATI MÜZİĞİ ÇALGILARI GİTAR 9 BAKANLIK
TÜRK VE BATI MÜZİĞİ ÇALGILARI KEMAN 9 BAKANLIK
TÜRK VE BATI MÜZİĞİ ÇALGILARI KEMAN 10 BAKANLIK
TÜRK VE BATI MÜZİĞİ ÇALGILARI KEMAN 11 BAKANLIK
TÜRK VE BATI MÜZİĞİ ÇALGILARI KEMAN 12 BAKANLIK
ULUSLARARASI İLİŞKİLER (Seçmeli) BAKANLIK
ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYESİ 9 BAKANLIK
ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYESİ 10 BAKANLIK
ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYESİ 11 BAKANLIK
YÖNETİM BİLİMİ (Seçmeli) BAKANLIK
UYARI!Memuralimilanlari.net tarafından hazırlanan bu haberwww.memuralimilanlari.net” şeklinde aktif link verilmeden kesinlikle kullanılamaz.
İlginizi Çekebilir:  KOSGEB Kredi Başvurusu


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir