Ana Sayfa / Lisans Kpss Kadro Puanları

Lisans Kpss Kadro Puanları

Ambar memuru
Antrenör
Antropolog
Arff memuru
Arkeolog
Arşiv memuru
Avukat
Ayniyat memuru
Ayniyat saymanı
Bilgisayar işletmeni
Bilgisayar mühendisi
Biolog
Çevre mühendisi
Çocuk eğitimcisi
Çocuk gelişimcisi
Çözümleyici
Denetleme memuru
Dil ve konuşma terapisti
Diyetisyen
Ebe
Eğitim uzmanı
Eğitmen
Ekonomist
Eksper
Elektrik mühendisi
Elektrik-elektronik mühendisi
Elektronik mühendisi
Endüstri mühendisi
Enformasyon memuru
Fizik mühendisi
Fizikçi
Fizyoterapist
Folklor araştırmacısı
Fotoğrafçı
Grafiker
Harita mühendisi
Hazine avukatı
Hemşire
Heykeltraş
Hukuk muşaviri
İcra memuru
İnşaat mühendisi
İstatistikçi
İş ve uğraşı terapisti
İtfaiye eri
Jeofizik mühendisi
Jeoloji mühendisi
Kameraman
Kaptan
Kimya mühendisi
Kimyager
Kütüphaneci
Maden mühendisi
Makina mühendisi
Matematikçi
Memur
Merkezi satınalma uzman yrd
Meteoroloji mühendisi
Mimar
Muayene memuru
Muhafaza memuru
Muhasebeci
Mühendis
Mütercim
Müze araştırmacısı
Odyolog
Orman muhafaza memuru
Öğretmen
Pedegog
Perfüzyonist
Peyzaj mimarı
Programcı
Psikolog
Puantör
Restoratör
Sağlık fizikçisi
Santral memuru
Satınalma memuru
Sekreter
Sosyal çalışmacı
Sosyolog
Sportif eğitim uzmanı
Şehir plancısı
Şoför
Tahsildar
Tercüman
Uzman
Veri ha.ve kont.işl.
Veteriner
Veznedar
Vhki
Yurt yönetim memuru
Zabıta memuru
Ziraat mühendisi