Emniyet Genel Müdürlüğü Sözleşmeli 19 Bilişim Personeli Arıyor
Ana Sayfa / HABERLER / Emniyet Genel Müdürlüğü Sözleşmeli 19 Bilişim Personeli Arıyor
Emniyet Genel Müdürlüğü Sözleşmeli 19 Bilişim Personeli Arıyor
Emniyet Genel Müdürlüğü Sözleşmeli 19 Bilişim Personeli Arıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü Sözleşmeli 19 Bilişim Personeli Arıyor

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek sözlü/uygulama sınav başarı sırasına göre toplam 19 (on dokuz) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, (Belirtilen bölümlerden mezun olan adaylar sadece Yazılım Uzmanı [aylık brüt sözleşme ücret tavanı 2 katı] için başvurabilecektir.)

ç) Aşağıda Özel Şartları, Tercih Sebebi ve nitelikleri belirtilen yazılım uzmanı başvurularında ücret tavanı iki katına kadar olan pozisyon için en az 3 (üç), sistem uzmanı, güvenlik uzmanı, veri tabanı uzmanı, ağ uzmanı ve yazılım proje mimarı başvurularında ücret tavanı üç katına kadar olan pozisyon için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sınav sonucu başarılı olan ve Teşkilatımıza atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecektir.)

f) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sınav sonucu başarılı olan ve Teşkilatımıza atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecektir.)

g) Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabiliyor olmak,

h) Yurtiçi seyahat engeli olmamak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

1- Veritabanı Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3

Katı )

a) Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) SQL Server sertifikasına sahip olmak.

2- Sistem Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı )

a) MCSE: (Microsoft Certified Solutions Expert) Server Infrastructure sertifikasına sahip

olmak.

3- Ağ Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı )

a) CCNP sertifikasına sahibi olmak.

4- Güvenlik Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3

Katı )

a) CEH sertifikasına sahibi olmak.

5- Yazılım Mimarı (1 Kişi -Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı )

a) Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) sertifikasına sahip olmak.

6- Yazılım Uzmanı (14 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2

Katı )

a) C# ve Visual Basic yazılım geliştirme dillerini uzmanlık seviyesinde bildiğini belgelemek,

b) MS-SQL, MySQL veya Oracle 11g (veya üstü versiyonlar) veri tabanlarını bildiğini belgelemek.

TT- TERCİHLER

Aşağıda yer alan pozisyonlara göre belirtilen tecrübe ve sertifikalar başvuru aşamasında şart olarak aranmayacak olup, sertifikaların ve tecrübelerin resmi belgeyle başvuru esnasında ibrazı halinde sözlü/uygulamalı sınavda sıralamaya etki edecektir.

İlginizi Çekebilir:  Başbakan Açıkladı: "Çağrı Merkezlerine 20-25 Bin Arası İş Olanağı"

1-Veritabanı Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3

Katı )

a) Son başvuru tarihinden itibaren son beş yıl içerisinde YDS veya dengi dil sınavlarından İngilizce alanında en az 70 veya üstü puan almış olmak,

b) Aşağıdaki sertifikalara sahip olmak:

b. 1. MCSA Database Administrator

b.2. Microsoft Certified IT Professional (MCITP) Business Intelligence Developer b.3. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Business Intelligence

b. 4. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)

c. Aşağıdaki tecrübelere sahip olmak:

c.1. Büyük ölçekli bilgi işlem merkezinde veri tabanı yöneticisi veya iş zekası uzmanı olarak en az 5 yıl çalışmış olmak,

c.2. En az üç bilişim projesinde veri tabanı mimarisi, tasarımı, optimizasyonu ve normalizasyonu hakkında görev yapmış olmak,

c.3. En az bir bilişim projesinde big data çözümlerinin geliştirilmesine yönelik görev yapmış

olmak,

c.4. En az bir bilişim projesinde Microsoft SQL Server güvenliğinin sağlanmasına yönelik görev yapmış olmak,

c.5. En az bir bilişim projesinde Microsoft SQL Server Reporting Services, OLAP küpleri ve MS SQL Server Integration Services çözümlerinin geliştirilmesine yönelik görev yapmış olmak, c.6. Oracle Veritabanı Yöneticisi olarak en az üç yıl tecrübe sahibi olmak.

2- Sistem Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı )

a. Son başvuru tarihinden itibaren son beş yıl içerisinde YDS veya dengi dil sınavlarından İngilizce alanında en az 70 veya üstü puan almış olmak,

b. Aşağıdaki sertifikalara sahip olmak:

b.1. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Enterprise Devices and Apps b.2. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Data Platform b.3. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Business Intelligence b.4. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Messaging b.5. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Communication

b. 6. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) SharePoint

c. Aşağıdaki tecrübelere sahip olmak:

c.1. En az 1000 kullanıcılı Microsoft Active Directory yönetim sisteminde sistem yöneticisi olarak en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak,

c.2. Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans arttırımı, güvenlik, log inceleme konularında 3 yıl tecrübeye sahip olmak,

c.3. Microsoft SCOM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında 3 yıl tecrübeye sahip olmak,

c.4. Microsoft SCCM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında 3 yıl tecrübeye sahip olmak,

c.5. Microsoft Exchange Server kurulum, konfigürasyon ve sorun giderme konusunda en az 3 yıl tecrübeye sahip olmak,

c.6. Microsoft SQL Server kurulum, konfigürasyon ve sorun giderme konusunda en az 3 yıl tecrübeye sahip olmak,

c.7. Microsoft Hyper-V veya VMware sanallaştırma platformları konusunda en az 3 yıl tecrübeye sahip olmak,

c.8. Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda 3 yıl tecrübeye sahip olmak,

c.9. Veri depolama sistemleri, veri yedekleme sistemleri ve SAN switch konusunda bir kurumda veri depolama sistem uzmanı olarak en az 3 yıl tecrübeye sahip olmak, c.10. En az bir iş sürekliliği projesinde görev yapmış olmak.

3- Ağ Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı )

a. Son başvuru tarihinden itibaren son beş yıl içerisinde YDS veya dengi dil sınavlarından İngilizce alanında en az 70 veya üstü puan almış olmak,

b. Aşağıdaki sertifikalara sahip olmak: b.1. CNP Security

b.2. CCNP Data Center

b. 3. CCNP Routing and Switching

c. Aşağıdaki tecrübelere sahip olmak:

c.1. Büyük ölçekli bilgi işlem merkezinde en az 5 yıl network kurulum, yönetim ve ağ güvenliği konularında görev almış olmak,

c.2. En az üç bilişim projesinde ağ tasarımı, yapılandırma ve test çalışmaları yapmış olmak.

4- Güvenlik Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3

İlginizi Çekebilir:  Kpss Şartsız 10 Bin Özel Harekat Polisi (PÖH) Alınacak

Katı )

a. Son başvuru tarihinden itibaren son beş yıl içerisinde YDS veya dengi dil sınavlarından İngilizce alanında en az 70 veya üstü puan almış olmak,

b. Aşağıdaki sertifikalara sahip olmak: b.1. CCNA

b.2. CCNP b.3. CCNA Security b.4. CCNP Security b.5. CISSP

b.6. ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

b. 7. ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

c. Aşağıdaki tecrübelere sahip olmak:

c. 1. Büyük ölçekli bilgi işlem merkezinde Siber Güvenlik alanında en az 5 yıllık tecrübe sahibi olmak,

c.2. Güvenlik sistemlerinin (Firewall, IPS, WAF, Proxy, SIEM, URL Filtreleme, NAC, VPN) ve yük dengeleme sistemlerinin yönetim ve konfigürasyonunda üç yıl tecrübeli olmak.

5- Yazılım Mimarı (1 Kişi -Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı )

a. Son başvuru tarihinden itibaren son beş yıl içerisinde YDS veya dengi dil sınavlarından İngilizce alanında en az 70 veya üstü puan almış olmak,

b. Aşağıdaki sertifikalara sahip olmak:

b.1. Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) Universal Windows Platform

b.2. Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) Application Lifecycle Management

b.3. Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) Web Applications

b.4. Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) Windows Store Apps

b.5. Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) SharePoint Applications

b.6. Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) SQL Server 2012 ve üzeri

b.7. Project Management Professional sertifikası

b.8. Güvenli yazılım geliştirme konusunda sertifika

c. Aşağıdaki tecrübelere sahip olmak:

c.1. Büyük ölçekli bilgi işlem merkezinde yazılım mimarı olarak en az 5 yıl çalışmış olmak, c.2. En az 5 bin kişinin kullanıcısı olduğu sistemlerde Microsoft .Net ve mobil teknolojilerinde uygulama yazılımı projesini yönetmiş veya yazılım mimarı olarak görev almış olmak,

c. 3. Oracle 11g ve üstü versiyonlarında tecrübe en az 3 yıl yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

c.4. Entity Framework veya NHibernate konularında tecrübeli ve en az bir projede kullanmış

olmak,

c.5. En az bir bilişim projesinde big data çözümlerinin geliştirilmesine yönelik görev yapmış

olmak.

6- Yazılım Uzmanı (14 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2

Katı )

a. Son başvuru tarihinden itibaren son beş yıl içerisinde YDS veya dengi dil sınavlarından İngilizce alanında en az 70 veya üstü puan almış olmak,

b. Aşağıdaki sertifikalara sahip olmak:

b.1. Microsoft Technology Associate (MTA)

b.2. Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD)

b.3. Project Management Professional sertifikası

b. 4. Güvenli yazılım geliştirme konusunda sertifika

c. Aşağıdaki tecrübelere sahip olmak:

c.1. Büyük ölçekli bilgi işlem merkezinde yazılım geliştirici olarak en az 3 yıl çalışmış olmak, c.2. En az 5 bin kişinin kullanıcısı olduğu sistemlerde Microsoft .Net ve mobil teknolojileri kullanarak uygulama yazılımı geliştirmiş olmak,

c.3. En az 3 yıl veri tabanı uygulama yazılımı geliştirme tecrübesine sahip olmak,

c.4. En az 3 yazılım projesinde yazılım kalite kontrol veya test sürecince görev yapmış olmak,

c.5. Microsoft Visual Basic dilinde en az 3 projede yazılım geliştirici olarak görev yapmış

olmak,

c. 6. Entity Framework kullanılan en az bir projede yazılım geliştirici olarak görev yapmış

olmak.

III- İSTENİLEN BELGELER – BAŞVURU SEKLİ – YERİ – TARİHİ

Başvurular, 21/11/2016-02/12/2016 tarihleri arasında www.egm.gov.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu” nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle istenilen belgelerle birlikte, en geç 02/12/2016 tarihi saat 17:00’a kadar Personel Dairesi Başkanlığına (Sivil Personel Atama Şube Müdürlüğü/İnönü Bulvarı No:2 Bakanlıklar/ANKARA) elden teslim edilmesi gerekmektedir. Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan birinci ve ikinci tercih olmak üzere en fazla 2 (iki) farklı pozisyon için tercih yapabileceklerdir. Değerlendirme, öncelikle adayların birinci tercihlerine göre yapılacaktır.

İlginizi Çekebilir:  Açık Uçlu Soru Nedir, Örnekleri Nelerdir ?

a. Başvuru formu (Fotoğraflı),

b. Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),

c. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),

ç. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

d. Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’ da istenilen sertifikalar (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),

e. 2015-2016 KPSS P3 sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı yetmiş (70) kabul edilecektir.),

f. İngilizce dilinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan bu dilde alınan puanı gösterir belge (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı “70” YDS veya dengi yabancı dil puanı ise “0” olarak değerlendirilecektir).

IV- BASVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla on katı (10) aday sözlü/uygulamalı sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.egm.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

V- SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

a) Bilgisayar ağ tasarımı ve düzenlemesi,

b) Bilişim sistemleri güvenlik çözümleri,

c) Uygulama yazılımı projelendirme, gerçekleştirme ve üretim süreçleri,

ç) Yazılım geliştirme araçları ve pratikleri,

d) Veri tabanı yönetimi ve tasarımı,

e) Sanallaştırma platformları,

f) Microsoft sistem ve elektronik pasta ürünleri,

g) Sunucu teknolojileri ve veri depolama çözümleri,

h) Ayrıca başvurulan pozisyon için yukarıda yer alan özel şart ile tercihlerde belirtilen ve ilişkili tüm hususları kapsar.

Sözlü/uygulamalı sınav 19-27/12/2016 tarihleri arasında Personel Dairesi Başkanlığı (İnönü Bulvarı No:2 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde yapılacaktır.

VI- DEĞERLENDİRME

Adayların sertifikasyon ve tecrübelerinin puanlanması ibraz edilen belgelerin incelenmesi ve pozisyon için genel, özel şart ile tercihlerde belirtilen ve ilişkili tüm hususlara yönelik sözlü/uygulamalı olarak sorulan sorularla birlikte yapılacaktır.

Sözlü/uygulamalı sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Sözlü/uygulamalı sınavda alınan puan üzerinden adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

VII- SINAV SONUÇLARININ İLANI

Sözlü/uygulamalı sınav sonuçları www.egm.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.

Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VIII- ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (4.550,74) ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

IX- DİĞER HUSUSLAR

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir